search
arrow_drop_down_circle

Undgå dårlig afkøling

Hvad er dårlig afkøling?

Når din ejendom modtager fjernvarmevandet (fremløb), ligger temperaturen på ca. 80-100°C om vinteren og på ca. 70-75°C om sommeren. I 2016 var gennemsnittet 80°C. Denne temperatur varierer en smule fra år til år, afhængigt af hvor koldt, der er udenfor. Er der meget koldt, skruer vi op for temperaturen.

Når vandet sendes tilbage til os (returvand), skal temperaturen være under 50°C i gennemsnit om året, for at du undgår en ekstraafgift*.
Kravet om de 50°C er det samme hvert år - se de tekniske bestemmelser afsnit 4.4.3

Forskellen mellem de to temperaturer hedder afkølingen, som skal være mindst 30°C. Hvis dit anlæg afkøler mindre end 30°C, har du dårlig afkøling.

For hver grad under 30°C er koster det 5,31 kr. inkl. moms pr. MWh (2017).

Har jeg problemet?

Se din afkøling og dit forbrug - login

Hvad kan jeg gøre?

Du kan forbedre afkølingen ved at:

 • Sommerlukke - især hvis du har et etstrenget anlæg
 • Undgå gulvvarme med fjernvarme - hvis du har et etstrenget anlæg. Ellers tager du varmen fra den næste lejlighed i opgangen - eller det næste rum i villaen
 • Reparere defekte reguleringsventiler
 • Justere lufttryk (fortryk på ekspansionsbeholderen) og vandtryk på anlægget
 • Rense snavsede hedeflader på anlægget - er lettest at opdage om vinteren 
 • Montere termostater og termostatventiler på radiatorerne - hvis de mangler
 • Tænde for alle radiatorer i det samme rum, og indstille termostaterne ens
 • Sætte flere eller større radiatorer op
 • Vedligeholde anlægget generelt
 • Se flere typiske varmeproblemer

En vvs'er med speciale i varmeanlæg eller vores serviceingeniører kan rådgive om de forskellige løsninger.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder et abonnement, hvor vores serviceingeniør en gang om året tjekker og justerer varmeanlægget- se mere 

Du kan også få grundlæggende rådgivning af vores serviceingeniører

Hvis du lige har haft besøg af os, vil du nok først kunne se effekten på din næste årsregning, da afkølingen jo er et gennemsnit af 12 måneder. Du kan dog forhåbentlig se en forskel i månedsafkølingen - allerede efter udgangen af den næste måned.

*Hvorfor skal vandet køles ned?

Vandet skal køles ned af to grunde:

 • Temperaturen på vandet til kedlerne på kraftvarmeværket må ikke være for høj, da det giver større slitage og nedsætter driftssikkerheden.
 • Hvis afkølingen er dårlig, skal der flere m³ vand gennem vores rør-net. Mere vand betyder større rør - og dermed også større udgifter til anlæg. Desuden skal vi pumpe mere vand rundt til forbrugerne, og så bliver udgiften til drift af pumperne større. 

Hvad betyder antal enheder på min regning?

1. Find din afkøling på forsiden af regningen. Eller brug login
2. Hvis din afkøling fx er 25 grader og vores minimumskrav fx er 30 grader, så er forskellen 5 grader.
3. De 5 grader ganges med forbruget i MWh for at få antal enheder.

Kravet til afkølingen

Pr. 1/1 2014: Mindst 31 grader
Pr. 1/1 2015: Mindst 29 grader
Pr. 1/1 2016: Mindst 29 grader
Pr. 1/1 2017: Mindst 30 grader


Smid ikke pengene i toilettet

Log på og se afkøling og forbrug

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?