search
arrow_drop_down_circle

Optimer de andre varmeinstallationer

- spar penge, CO2 og få et bedre indeklima

Er der nok ventiler og følere?

På hver radiator skal der være en termostatventil og en termostat. En evt. ekstern termostatføler sættes lidt væk fra radiatoren og lidt over gulvhøjde. Termostat og føler må ikke være dækket til.

Har du den rigtige vandmængde mellem anlæg og radiatorer?

Der skal være en god vandfordeling i anlægget, dvs. den rigtige mængde vand til hver radiator. Derfor skal der være strengreguleringsventiler på fordelingsrørene. 

Har du varmt vand i bruseren og i alle vandhaner?

Der skal være en god cirkulation. Derfor skal der fx være mængdestyrede reguleringsventiler på fordelingsrørerne. Ventilerne åbner, når temperaturen falder og lukker igen, når temperaturen er steget til et ønsket niveau.
På den måde bliver varmetabet mindre - samtidig med, at der bliver ved med at være nok varmt vand i bruseren og i hanerne.

Er der isoleret?

Udover at optimere varmeanlægget kan du spare mange penge ved at isolere bygningen bedre - fx lofter, gulve, ydervægge og vinduesbrøstninger (væggen bag radiatorer under vinduer) - og evt. udskifte vinduer. Og efterisolere varmerør på uisolerede lofter.
Om at isolere

 
Termostatventil 

Reguleringsventil

Energivinduer.dk
Bolius.dk

Find os her

facebook twitter inster