search
arrow_drop_down_circle

Hvem har ansvar for hvad?

Vores ansvar og dit ansvar

Der skelnes mellem offentlig og privat kloak.

Frederiksberg Forsyning har ansvaret for hovedledningen / hovedkloakkerne – de store ”motorveje”, som primært ligger under vejen. Desuden har vi en række underjordiske bassiner, der forsinker regnvandet. Frederiksberg har et af de bedste offentlige hovedkloaksystemer i Danmark. Stikledningerne indtil grundejerens afløbssystem er ejet af forsyningen, men driftsansvaret er hos grundejeren.

Frederiksberg Kommune har ansvaret for riste og -brønde i vejkanten samt stikledninger (rør) herfra ud til hovedkloakken - det gælder de offentlige veje. På de private veje har grundejerforeningen eller de enkelte husejere ansvaret.

Den enkelte grundejer har som hovedregel ansvaret for at vedligeholde stikledningen (rør) på egen matrikel, herunder forstoppelse m.m. Ejer har ofte også egne ledninger og brønde i fortovet.

Tegning med ansvar (pdf) 
Tegningen viser en situation, hvor skel ligger før brønd. Se leveringsbestemmelserne (betalingsvedtægten) for flere eksempler - på sidste side er de mest almindelige situationer vist.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?