search
arrow_drop_down_circle

Hvem har ansvar for hvad?

Vores ansvar og dit ansvar

Der skelnes mellem offentlig og privat kloak.

Frederiksberg Forsyning har ansvaret for hovedledningen / hovedkloakkerne – de store ”motorveje”, som primært ligger under vejen – og som regel også for den offentlige stikledning ind til skellet ved ejendommen. Desuden har vi en række underjordiske bassiner, der forsinker regnvandet. Frederiksberg har et af de bedste offentlige hovedkloaksystemer i Danmark.

Frederiksberg Kommune har ansvaret for riste og -brønde i vejkanten samt stikledninger (rør) herfra ud til hovedkloakken - det gælder de offentlige veje. På de private veje har grundejerforeningen eller de enkelte husejere ansvaret.

Den enkelte ejendomsejer har som hovedregel ansvaret for at vedligeholde stikledningen (rør) på egen matrikel, herunder forstoppelse m.m. Ejer har ofte også egne ledninger og brønde i fortovet.

Tegning med ansvar (pdf) 
- eller mere grundigt i leveringsbestemmelserne (betalingsvedtægten) i pkt. 1.2. Og på sidste side er de mest almindelige situationer vist.

Find os her

facebook twitter inster