search
arrow_drop_down_circle

Forsyningssikkerhed - vand

Sektionering af vandledningsnettet.

Bedre overvågning – for en sikker forsyning

Frederiksberg Forsyning er i gang med at lægge vandledningsnettet om, så det bliver nemmere at styre og overvåge vandet. Vi opdeler nettet i mindre sektioner, som bliver forsynet med drikkevand fra store transportledninger.

Målet er at give kunderne en endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Sektionerne vil fungere som lukkede kredsløb, som omfatter et afgrænset antal kunder. På den måde vil utætheder endnu hurtigere blive opdaget og repareret, så vandspild kan minimeres. Og skulle der opstå forurening inden for en sektion, bliver den afgrænset ved at lukke nogle få ventiler. Alt i alt vil kunderne opleve langt færre gener i form af manglende vand eller forurenet vand.

Ny struktur i ledningsnettet

 Vi omlægger de mange vandledninger på en mere hensigtsmæssig måde, så det består af:

  • Transportledninger – ”motorveje”, der fører drikkevandet rundt på Frederiksberg
  • Distributionsledninger – ”hovedveje”, der fører drikkevandet fra transportledningerne frem til sektionerne
  • Forsyningsledninger – ”sideveje”, der inden for de enkelte sektioner fører drikkevandet fra distributionsledningerne til kunderne.

Distributionsbrønde indgår i overvågningen

Vi etablerer desuden målerbrønde i ledningsnettet, som vil indsamle værdifulde data. De måler bl.a. tryk, forbrugsvariationer og temperatur over tid. Disse data vil danne et solidt grundlag for at overvåge og styre drikkevandsforsyningen med endnu større præcision.

Vi etablerer 20 sektioner fra 2015 til 2020

Projektet med opdeling i sektioner har været i gang siden 2015. Der skal etableres 20 sektioner over de næste 5 år. Vi koordinerer sektioneringsprojektet med den løbende renovering af vandledninger.

Etablering - se hvor og hvornår på vi graver-siden
Vi orienterer om de aktuelle sektioneringsprojekter via vi graver-siden og de berørte kunder får direkte besked.

Overskrift: Download

Vi opdeler vandledningsnettet i sektioner fra 2015 til 2020. Målet er at styrke forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Drikkevandet på Frederiksberg

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?