search
arrow_drop_down_circle

Lindevangsparken

Skybrud, leg og læring

Lindevangsparken og Sløjfen er blevet moderniseret, så de fremover kan aflaste kloakkerne i lokalområdet for de øgede regnmængder, der forventes i forbindelse med klimaforandringer.
Formålet er at reducere store oversvømmelser i området - og samtidig er der skabt en spændende park og et flot byrum for borgerne, hvor de kan opholde sig og nyde de nye faciliteter og muligheder for læring.

Klimatilpasningen består af fem forbedringer:

1.  Nye rør under vejene opsamler regnvandet (Wilkensvej, Malthe Bruuns Vej, C.T. Barfoeds Vej, Ved Lindevangen og på P.G. Ramms Allé). Regnvandet er altså ikke blandet med kloakvand, når det når overfladen i parken.

2.  Kildens udspring er i cirkel-bassinet med planter på stien langs Grøften. Her bliver vandet renset af et naturligt jordmedie, hvorefter det løber videre til Grøften.

3.  Grøften løber langs Ved Lindevangen og er et regnbed med frugttræer, målepæle, hoppesten og vandpumper. Herefter løber vandet videre til Scenen.

4.  Scenen midt på plænen er et underjordisk forsinkelsesbassin, hvor vandet kan nedsive og samtidig kan scenen i tørre perioder bruges til rulleskøjteløb, dans, teater, musik og meget mere.

5.  Sløjfen på Peter Bangs Vej er også blevet klimatilpasset med et kæmpe underjordisk forsinkelsesbassin. Og en flot plads ovenpå med vandkunst, der er omkranset af en spiralformet siddemur - "Sløjfen".
Fakta

  • Lindevangsparken er fra 1932 og er Frederiksberg Kommunes ældste. Parken blev fredet i maj 1960. Det er med sine 33.000 m² også kommunens største park (Frederiksberg Have og Søndermarken tilhører staten og administreres af Slotte og Kulturejendomme).
  • Projektet blev gennemført 2014-15 i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, Frederiksberg Boligfond og VANDPLUS. Rådgivere er NIRAS og Marianne Levinsen Landskab.
  • VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale- og Anlægsfonden og Realdania - i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 11,8 millioner kroner til fire projekter i Danmark. Projekterne skal gennemføre klimatilpasning og samtidig skabe nye værdier for borgerne og byerne.

Arbejdet skrider frem

Regnvandet fra området omkring parken kommer til syne i plantebedet - "Kildens udspring". Vandet løber videre til Grøften.

Grøften med trædesten, æbletræer, solbærbuske og græsser. Grøften forsinker og nedsiver regnvandet.

Når grøften er fuld, fx under et skybrud, løber vandet videre til fordybningen i græsplænen midt i parken. Bunden er en scene til rulleskøjteløb m.m.

Regnvandet forsinkes i et underjordisk bassin på Sløjfen.

Fra åbningen

Grøften med trædesten, æbletræer, solbærbuske og græsser. Grøften forsinker og nedsiver regnvandet.


 
Når grøften er fuld, fx under et skybrud, løber vandet videre til fordybningen i græsplænen midt i parken.
 
Regnvandet forsinkes i et underjordisk bassin. Under et skybrud forsinkes vandet også over jorden - omkranset af en spiralformet siddemur - "Sløjfen".

Pladsen er også blevet opgraderet med vandkunst og træer.

Så kom et skybrud forbi

Den 16. juni 2016 faldt der over 50 mm regn om morgenen

Vandet løb af vejene og i regnvandsledningen under Finsensvej. Herefter gjorde anlæggene i parken nøjagtig det, de skulle.

Vandet dukker op i grøften - med et flot vandspejl mellem planterne.

Scenen midt i græsplænen var omdannet til en lille sø.

Den forsænkede plads på Sløjfen blev også til en lille sø. Fotografen blev meget våd, men i godt humør. 

Almindeligt vådt efterår

Hvad synes du om denne side?