search
arrow_drop_down_circle

Til VVS'ere - få fjernvarme

Fjernvarme er billig og miljørigtig - 99 % har det allerede


Du får fjernvarme i tre trin:

1.  Du bestiller først en leveringsaftale hos os (se kontakt i højre side). Aftalen underskrives af begge parter: Frederiksberg Forsyning og ejeren af ejendommen. Normal ekspeditionstid er ca. en uge. 

  • Efter leveringsaftalen er underskrevet, bliver du opkrævet en tilslutningsafgift. Afgiften er på 7.500 kr. samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m². Priserne er inkl. moms. I nogle tilfælde fx ved kirker, sportshaller og industribygninger beregnes tilslutningsafgiften på baggrund af den installerede effekt.
  • Hvis din matrikel derimod i forvejen har fjernvarme, og du ønsker en ekstra stikledning, så betaler du de faktiske omkostninger til stikledningen (fx en ekstra bygning på matriklen).

2.  FF og ejeren (eller en repræsentant for ejeren) mødes på ejendommen og indgår en aftale om etablering af stikledning fra vejen og ind til ejendommen, bl.a. hvor og hvornår. Vi udfører arbejdet og afslutter med hovedafspærringsventiler i ejendommens varmerum. Vi reetablerer til samme standard som før etableringen. Leveringstiden på stikledning er ca. 8 uger.

3.  Så skal fjernvarmeinstallationen etableres. Her har du tre muligheder:

  • Du kan abonnere på et anlæg hos os. Vi installerer og vedligeholder anlægget. Du slipper for en stor udgift her og nu.
  • Du kan købe dit eget anlæg gennem os. Processen er som herunder.
  • Du kan købe dit eget anlæg. Installationen af varmeanlæg og rør til hovedafspærringsventiler udføres af ejendommens vvs'er, som skal anmelde det planlagte arbejde til os vha. tilmeldingsblanketten. Når arbejdet er udført, færdigmelder vvs'eren - og vi syner og godkender installationen.

Herefter åbner vi for varmen. Måleren monteres af os - en til to dage efter at anlægget er sat i drift.

 

Få jævn varme og et godt indeklima.

Abonnér på et anlæg

Priser på fjernvarme
Leveringsbestemmelser

Bestil fjernvarme

Få en leveringsaftale. Kontakt seniorspecialist Niels Roager på hovednummer 38 18 50 00 eller niro@frb-forsyning.dk 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?