search
arrow_drop_down_circle

Flere varmepriser pr. 1. januar 2017

Fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement)
 

Priser pr. år (pr. 1/1 2017) Inkl. moms
For en- og tofamilieshuse 1.238,75 kr.
For ejendomme op til 1.500 m² 1.727,50 kr.
For ejendomme større end 1.500 m² Efter tilbud
Hvis ekstra udkald af serviceingeniør:
Pr. påbegyndt ½ arbejdstime. Timepris:
687,50 kr.
Hvis ekstra udkald: Plus tillæg for servicebil. Timepris: 68,75 kr.

Mere om eftersynet

Udslamning af varmtvandsbeholder
 

  Ekskl. moms Inkl. moms
Prisen for 12 besøg (et pr. mdr.) inkl. kørsel 5.422,00 kr. 6.777,50 kr.

Pris for dårlig afkøling
 

  Ekskl. moms Inkl. moms
Dårlig afkøling pr. °C pr. MWh 4,25 kr. 5,31 kr.
Returtemperaturen må højst være 50°.    
Undgå dårlig afkøling    

Abonnerer du på et anlæg?

Pris pr. år Ekskl. moms Inkl. moms
1 - 25 kW anlæg - op til 250 m² 4.000 kr. 5.000 kr.
26 - 40 kW anlæg - op til 400 m² 4.800 kr. 6.000 kr.
41 - 80 kW anlæg - op til 800 m² 5.300 kr. 6.625 kr.
Er ejendommen større end 800 m², beregner vi en pris.  
Mere om abonnement på unit    

Afgifter til staten pr. MWh

Afgifterne er med i varmeprisen. 1. halvår 2016 - kan ses senest 1. nov. i året - ekskl. moms 2. halvår 2016 - kan ses senest 1. maj året efter - ekskl. moms
Energiafgift 60,55 kr. 36,67 kr.
CO2-afgift 16,55 kr. 5,59 kr.
Svovlafgift 0,12 kr. 0,12 kr.
NOx-afgift 2,40 kr. 0,97 kr.
Affaldsvarmeafgift 15,27 kr. 12,74 kr.
Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker 1,28 kr. -1,91 kr.
Afgifter i alt 96,17 kr. 54,18 kr.

Nye kunder betaler et engangsbeløb for tilslutning

Tilslutningsafgiften er 7.500 kr. samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m². Priserne er inkl. moms. I særlige tilfælde, fx kirker, sportshaller, industribygninger m.m. beregnes tilslutningsafgiften på baggrund af det faktiske forbrug, som derefter ”omregnes” til et areal.

Hvad synes du om denne side?