search
arrow_drop_down_circle

Vi sætter smart city-netværk op på hele Frederiksberg

Hvad laver vi?

Vi sætter netværk op på Frederiksberg. Netværket bliver spændt op i den eksisterende vejbelysning.

Hvad betyder det?

Arbejdet kræver, at vi bruger liftvogne. Det kan betyde, at vi inddrager p-pladser og må omlægge trafikken i den periode, vi arbejder på en vej - dog kun i dagtimerne.

I visse tilfælde bliver busserne også omlagt. Du kan tjekke akuelle busomlægninger på dinoffentligetransport.dk

Arbejdet vil dog i de allerfleste områder være relativt kortvarigt.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for alle, der bor i og bruger byen.

Hvor og hvornår?

Vi er pt. mest arbejde i området vest for Fasanvej. Nedenfor ser du en vejledende oversigt over de veje, vi forventer at sætte netværk op på de kommende to måneder.

Vi forventer at være færdige med udgangen af 2017.

Vi arbejder mens det er lyst.

Vi arbejder ikke, når det er mørkt for at undgå at skulle slukke for vejbelysningen på den vej, vi er på, og på de omkringliggende veje.

Hvordan får du besked?

Du får opslag i opgange i god tid før, vi går i gang med at opsætte netværk i et område.

Vi sender sms'er til beboerne i de berørte områder ca. to dage før. Hvis du har firmamobil eller mobil med taletidskort, skal du tilmelde dig servicen

Hold i øvrigt øje med lokalaviserne.

Hvorfor?

Indsamlingen af data ved fjernaflæsning bliver langt mere effektiv, kunderne slipper for selv at aflæse vandmålerne – og på længere sigt får de bedre muligheder for at følge deres forbrug af vand og varme. Nettet vil blandt meget andet også kunne bruges til at informere om trafik, vejr og parkeringsmuligheder på Frederiksberg.

Se mere
Se Frederiksberg Kommunes smart city-strategi    

Hvor arbejdes der lige nu?

Hold pilen over vejskiltene.

Kortet viser også andre arbejder, fx vandrenovering. Kortet er hentet fra siden Vi graver

Kontakt

Kundeservice
Tlf. 38 18 50 00

Status november 2017:

Der er nu sat netværk op på alle større veje på Frederiksberg. Vi er i øjeblikket i gang med opsætning på nogle af de sidste, mindre veje og har en række småopgaver på det opsatte netværk, som vi løser.

Vi forventer at være færdige med opsætningen med udgangen af året.

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?