search
arrow_drop_down_circle

Kloakkerne er i top på Frederiksberg 

Spildevandet bliver renset grundigt

Spildevandet på Frederiksberg bliver renset på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, hvor det bl.a. bliver renset for fosfor og kvælstof, så vandet kan ledes tilbage til naturen.
Mængden af spildevand falder, da vores vandforbruget falder. Til gengæld stiger mængden af regnvand svagt bl.a. på grund af flere huse og parkeringspladser.

Renovering af kloakker

Hvis de store hovedkloakker stopper til, begynder vi udbedringen inden for et døgn.

Vi renoverer typisk uden at vi graver vejen op. Det støjer ikke, og tager ikke lang tid. Beboere og trafikanter bliver altså generet minimalt - se mere om smart strømpeforing

Dit ansvar

Ansvaret for stikledningerne ind til ejendommene er stadig den enkelte grundejers.

Hvad synes du om denne side?