search
arrow_drop_down_circle

Typiske problemer med radiator eller varmeanlæg
 

Der er ikke varme i radiatoren

  • Måske har radiatorventilen sat sig fast?
  • Måske har du luft i radiatoren?
  • Sådan gør du - se video her på bolius.dk

Problemer med anlægget

Det kán være vanskeligt for den enkelte varmemester, vicevært eller vvs-installatør at finde årsagen.

Vi anbefaler derfor, at du bruger vores fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement).
Her er en liste over typiske problemer, som vores serviceingeniører oplever:

Problem

Mulige årsager

En radiator er varm, mens en anden kun er lunken, eller halvdelen af radiatoren er kold (skæv varmefordeling) Der mangler strengreguleringsventiler. Ekspansionsbeholderen er defekt.
Der mangler vand på anlægget.

 
Der er ikke nok varme på radiatorerne (dårlig varmeafgivelse) Pumpen virker ikke.
Varmeveksleren er snavset.
Snavssamleren er stoppet til.
Pumpen er slidt eller defekt.
Automatikken skal justeres.
Stiften sidder fast på radiatorventilen eller på reguleringsventilen til varmeveksleren.
Der er luft i radiatorerne Ekspansionsbeholderen er defekt.
Der er støj i radiatorerne Cirkulationspumpen er for stor.
Der er luft i radiatorerne, som kan skyldes defekt ekspansionsbeholder.
Der er for meget power på pumpen.
Rørerne eller varmtvandsbeholderen er kalket til Temperaturen på det varme vand, der sendes til fx bruser og vandhaner (brugsvand), er for høj - dvs. over 57 °C. Anbefalet: 50-55 °C.
Fjernvarmevandet bliver ikke afkølet godt nok inden det bliver sendt retur til varmeværket
(dårlig afkøling)

 

Reguleringsventilerne er defekte.
Hedefladerne er snavsede.
Der mangler termostatventiler.
Der er for få eller for små radiatorer.
Der mangler vand på anlægget.
Der er ikke varmt vand i fx brusere og vandhaner (brugsvand) om sommeren Returtemperatur-begrænseren er indstillet forkert.
Centralvarmeanlægget er lukket forkert ned - fx skal der både slukkes for pumpe og lukkes for sommerventil.
Stiften sidder fast på reguleringsventilen til varmtvandsbeholderen.
   


Problemerne giver flere ulemper for dig

  • Fjernvarmevandet bliver ikke afkølet nok, inden det sendes retur = ekstraafgift for dårlig afkøling
  • Dårlig udnyttelse af anlægget = dårlig økonomi
  • Der er ikke varme nok på alle radiatorer = dårlig komfort
  • Radiatorerne larmer

Vi anbefaler

Optimer anlæg

Se menuen øverst her på siden.

Reparation

Kontakt en vvs'er, hvis du skal have repareret installationerne.


Varmtvandsbeholder i boligforening
Foto: Cirkulationssparepumpe
Sparepumpe

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?