search
arrow_drop_down_circle

Forbrugervalg 2017

Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen i Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S.

Er det dig?

Vil du være med til at præge fremtidens vand- og spildevandsforsyning her på Frederiksberg?

Baggrunden for valget er krav om forbrugerindflydelse. Det betyder, at der i 2017 skal vælges to fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter til bestyrelserne i de to selskaber for de næste fire år.

Det er ikke et krav, at du er forbrugere hos et af selskaberne for at stille op. Du skal dog være myndig og have 10 stillere, der er forbrugere hos selskaberne. Det er vigtigt samtidig at være opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har pligt til at varetage virksomhedens interesser. 

Følg valget her på www.frb-forsyning.dk/valg17  

Tidsplan

Aktivitet

Tidspunkt

Valget offentliggøres i lokalaviserne og her på hjemmesiden. Kandidater kan stille op.

4. juli kl. 9  

Frist for opstilling som kandidat

31. august kl. 12

Kandidater offentliggøres 
- her på hjemmesiden og i lokalaviserne

19. september (forventet)

Der kan stemmes på kandidater
- her på hjemmesiden eller ved at låne en pc hos os i vores åbningstid

7. - 16. oktober kl. 14
 

Valgresultatet offentliggøres
- her på hjemmesiden og herefter i lokalaviseene

14. november
 

Frist for skriftlige klager - se kontaktdata nederst
(resultatet blev offentliggjort 14. november her på hjemmesiden)

21. november kl. 14

 

Spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål


Hvorfor holdes der valg?
Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber.

Hvordan informerer I om valget?
I lokalaviser og på hjemmesiden - se tidsplan øverst her på siden. Vi opfordrer desuden til, at du / I  oplyser alle ejendommens beboere om valget fx ved at printe annoncen fra lokalavisen eller printe denne side og hænge op på opslagstavler o. lign.

Hvem organiserer valget?
Forbrugervalget afholdes af Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S. Bestyrelserne i de to selskaber har nedsat et fælles valgudvalg, der afholder valget med bistand fra et valgsekretariat.

Hvor mange skal vælges?
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter - alle er fælles for de to selskaber.

Hvor står reglerne for valget?
I valgregulativet - se øverst th. her på siden.

Hvad indebærer det at være forbrugerrepræsentant?
Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder, som gælder for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Således har forbrugerrepræsentanterne:
o    Ret til at få indkaldelse til møde, og til at tale i forbindelse med bestyrelsens møder på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Ret til at få sin mening ført til referat
o    Adgang til at gennemgå samme interne materiale som de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Forbrugerrepræsentanterne er ligeledes underlagt samme forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:
o    Ansvar, både i strafferetlig og erstatningsretlig forstand.
o    Tavshedspligt

Hvor kan jeg stille spørgsmål omkring valget?
Kontakt kundeservice på service@frb-forsyning.dk eller på tlf.: 38 18 50 00 (se vores åbningstider nederst). Efter omstændighederne vil kundeservice vil hjælpe dig med kontakt til Valgudvalget.

Hvordan kommer jeg i kontakt med valgudvalget?
Du kan skrive til service@frb-forsyning.dk att. Valgudvalget eller via brev som skal være adresseret til Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S, att. Valgudvalget, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over valget?
En klage over valget skal skriftligt være modtaget via service@frb-forsyning.dk att. Valgudvalget eller via brev som skal være adresseret til Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S, att. Valgudvalget, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. En klage skal være modtaget senest en uge efter, at valgets resultat er offentliggjort på www.frb-forsyning.dk/valg17. Valgudvalget træffer endelig afgørelse og vender tilbage.

Hvornår finder valget sted?
Se tidsplan øverst her på siden.

Jeg vil stille op som kandidat


Hvornår kan jeg stille op?
Så snart valget bliver offentliggjort - se tidsplan øverst.

Jeg bor ikke på Frederiksberg, kan jeg alligevel stille op?
Ja, alle myndige personer kan stille op, uanset om de bor på Frederiksberg eller ej.

Hvordan stiller jeg op som kandidat?
Du skal have 10 personer som stillere. Du kan ikke skrive dig selv på listen. Stillerne skal være myndige og være forbrugere på Frederiksberg, dvs. aftage ydelser fra Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S.

Må min familie stå på stillerlisten?
Nej, medlemmer af din egen husstand må ikke stå på stillerlisten. Har du et familiemedlem i en anden husstand i Frederiksberg Kommune, må vedkommende gerne anbefale dig. Fra den anden husstand kan der i øvrigt godt stå flere medlemmer på stillerlisten, blot de alle er myndige.

Kan jeg stille op som kandidat men ikke suppleant?
Nej, når du stiller op til valget, påtager du dig samtidig at være suppleant, hvis du ikke bliver en af de to, som opnår flest stemmer.

Hvad vil det sige at være suppleant?
De to kandidater med de fleste stemmer indtræder som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne. Den kandidat med 3. flest stemmer bliver 1. suppleant. Den kandidat med 4. flest stemmer bliver 2. suppleant osv. indtil vi har 4 suppleanter. Det at være suppleant indebærer, at du indtræder i bestyrelsen, hvis en af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelserne.

Hvis jeg underskriver som stiller, bliver mit navn så offentliggjort?
Nej, stillere offentliggøres ikke. Medlemmerne af Valgudvalget og dets sekretariat har adgang til informationen, og er i den forbindelse underlagt tavshedspligt. Valgudvalget kontrollerer, at valget går korrekt til og kan foretage stikprøvekontroller, f.eks. ved kontakt til en stiller.

Sådan opretter du dig
Trin 1: Først skal du printe stillerlisten - se link i højre side. Herefter skal du have 10 stillere (forbrugere) til at bakke op om dit kandidatur ved at underskrive på stillerlisten.
Trin 2:  Herefter stiller du op vha. linket øverst til højre.
Har du ikke pc, kan du også møde op i receptionen i vores åbningstid (se øverst th.), og vi hjælper med registreringen. Medbring foto (en fordel, ikke et krav), den udfyldte stillerliste og en præsentation på max 650 tegn inkl. mellemrum – navn og adresse ikke omfattet. Meget gerne på et USB stick. Så vil vi hjælpe dig med at registrere dig elektronisk.

Vejledning (hav foto klar - max 5 mb)

 • Tryk på linket for at oprette en brugerprofil
 • Indtast: Fulde navn, E-mail - og tast Adgangskode
 • Klik på Opret
 • Log ind igen
 • Tryk på Valider e-mail
 • Du får en e-mail med en kode, som du skal indtaste
 • Indtast dine kontaktoplysninger
 • Vælg et profil-foto (frivilligt). Max 5 mb. Billedet skal ligne dig, og være uden andre elementer i baggrunden. Du kan tilpasse billedet, når du har uploadet det.
 • Upload din stillerliste med 10 personer - stillerlisten er et krav!
 • Skriv en beskrivelse af dig, og hvorfor du stiller op (max 250 tegn inkl. mellemrum) – navn og adresse ikke omfattet. Ønsker du at gå mere i dybden, kan du skrive mere under den supplerende tekst (max 400 tegn). Du kan også linke til din Facebook- eller LinkedIn-profil eller egen hjemmeside.
 • Til sidst giver du samtykke ved at sætte flueben i boksen, før du sender ind (vigtigt)
 • Klik på Indsend

Du får besked, om dit kandidatur er godkendt, når opstillingsperioden er slut.

Hvor kan andre se min præsentation?
Præsentationen kommer på https://stemonline.dk/frb-forsyning/kandidater - højst et par dage efter at opstillingsperioden er slut (se tidsplan øverst). Foto og beskrivelse vil også stå på stemmesedlen. I lokalaviserne står kun dit fulde navn og bynavn. Rækkefølgen af kandidater på stemmeseddel, i lokalaviser og på hjemmesiden afgøres ved lodtrækning. Kandidater kan desværre ikke overvære lodtrækningen.

Jeg har lavet en fejl i min præsentation. Kan jeg ændre i den efter aflevering?
Du kan selv foretage ændringer i præsentationen indtil kandidatopstillingsperioden ophører.

Får jeg støtte til min valgkamp?
Nej. Du står selv for en evt. valgkampagne - dog vil din præsentation kunne ses her på hjemmesiden - se link øverst th.

Må jeg i min præsentation som kandidat henvise til min egen hjemmeside?
Ja. Du må gerne i din præsentation henvise til evt. hjemmeside.

Kan jeg nøjes med at sidde i den ene bestyrelse?
Nej. De to selskabers bestyrelser har vedtaget at lave et fælles valg af forbrugerrepræsentanter dvs. at du vælges til bestyrelsen i både Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S. Det tilstræbes dog at afholde møderne i forlængelse af hinanden.

Hvem sidder i bestyrelsen i dag?
Efter kommunalvalget den 21. november vælges nye bestyrelser. I dag sidder flg. personer i bestyrelserne i de to selskaber:
Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S: Pernille Høxbro (formand), Morten Jung, Jan E. Jørgensen, Thyge Enevoldsen, Balder Mørk Andersen.

Hvor stor er arbejdsmængden?
I øjeblikket er der fire - seks årlige møder samt forberedelse. Hertil kommer skriftlige høringssvar o. lign.

Hvornår er første bestyrelsesmøde?
Er ikke fastsat endnu – bestyrelsens møderække forventes fastlagt i begyndelsen af 2018.

Hvor lang periode bliver jeg valgt for?
Du bliver valgt for en 4-årig periode – uanset om du er bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Åbningstider
Frederiksberg Forsyning
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 
Mandag - onsdag: 8 – 15
Torsdag: 8 - 17
Fredag: 8 - 13
service@frb-forsyning.dk 
Tlf.: 38 18 50 00
Se hvor vi bor
Frederiksberg Forsyning leverer gas, vand og fjernvarme samt bortleder spildevand på Frederiksberg.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?