search
arrow_drop_down_circle

Renovering af vand- og gasledninger samt cykelstier på Gammel Kongevej


Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune arbejder i den sydlige del af Gammel Kongevej. De to projekter udføres i forlængelse af hinanden for at skabe mindst mulig gene.

Frederiksberg Forsyning skal udskifte vand- og gasledninger under vejen og samtidig renovere nogle ejeres stikledninger. Herefter arbejder Frederiksberg Kommune på cykelstien: Brosten bliver skiftet ud med kantsten, der kommer ny asfalt og cykelstien bliver bredere. 

Arbejdet lægges sammen for at skabe mindst mulig gene for beboere, handlende og gæster.

Arbejdet vil dog medføre ændringer af bil-, cykel- og bustrafikken, ligesom der også bliver færre parkeringspladser. Der kan også forekomme støj.

Gas- og vand-stikledninger renoveres også

Det er nødvendigt også at renovere de stikledninger, der forbinder de store distributionsledninger med ejendommene.
Stikledninger og stophaner er bygningsejerens ejendom, og derfor skal bygningsejeren betale. Det er dog forsyningen, der skal udføre arbejdet.
Hvis stikledningen og stophanen skal skiftes, får ejeren et brev fra os.
Se mere i leveringsbestemmelserne for gas og vand.

Hvor og hvornår arbejder vi?

Vi arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 15.30. 

Periode

  • Etape 1: 1. februar - 11. maj 2018 

Der arbejdes fra Allegade til Alhambravej. Gammel Kongevej ensrettes på denne strækning, så motortrafikken kun kan køre ud af byen mod Frederiksberg Rådhus. Cyklister og gående dirigeres udenom gravearbejdet. Butikker på Gammel Kongevej holder åbent som normalt.

  • Etape 2: 22. maj – slut juli 2018 

Der arbejdes fra Alhambravej til Værnedamsvej. Gammel Kongevej ensrettes på denne strækning, så motortrafikken kun kan køre ud af byen mod Frederiksberg Rådhus. Cyklister og gående dirigeres udenom gravearbejdet. Butikker på Gammel Kongevej holder åbent som normalt.

Du kan følge arbejdet – og eventuelle ændringer – her på siden. Ændringer i bustrafikken kan ses på https://dinoffentligetransport.dk

Nogle forsyningskunder på den sydlige del af Gammel Kongevej får lukket for vand og eller gas i kortere perioder. Det varsles med opslag og sms. Vi forsøger at planlægge lukninger på tidspunkter, hvor det skaber mindst mulig gene for erhvervsdrivende.

I nogle af graveområderne skal vi arbejde i forurenet jord, og derfor bærer arbejderne de påkrævede værnemidler, og der er opsat advarselsskilte. Der er ingen sundhedsrisiko for beboere i området eller forbipasserende. 

Fordele: Vi minimerer gas- og vandtabet - og sparer penge og energi. Og en ny og bedre cykelsti etableres

Vi udskifter gamle gas- og vandrør, og det nedsætter risikoen for vandtab. Vores mål er som altid at levere sikker forsyning til konkurrencedygtige priser. Samtidig renoverer eller udskifter vi tærede gas- og vandstik. Endelig etableres en ny bredere cykelsti med kantsten og ny asfalt.

Plan for arbejdet på Gammel Kongevej

• Vi omlægger cykelsti, flytter busstoppesteder, ensretter vejstrækningen og afspærrer arbejdsområdet.
• Vi graver ned til de gamle rør, udskifter til nye rør og udfører smedearbejde.
• Vi kvalitetssikrer rør, og fylder gravekanalerne op
• Kommunen skifter brosten på cykelstierne ud med kantsten og lægger ny asfalt.

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet?

Renoveringen skal minimere gas- og vandtabet på de over 100 år gamle ledninger - og spare penge og energi. Og en ny og forbedret cykelsti skal forbedre trafiksikkerheden.

Hvor ligger ledningen?

Ledningerne løber i vejen i den sydlige del af Gammel Kongevej.

Hvornår gennemføres selve arbejdet?

Selve anlægsarbejdet foregår fra 1. februar 2018 til slutningen af juli 2018. Den 12. maj til den 21. maj arbejdes der ikke p.g.a. Copenhagen Marathon den 13. maj og Royal Run den 21. maj.

Er der nogle gener ved anlægsarbejdet?

Det er et omfattende arbejde, der betyder, at vi er nødt til at ensrette Gammel Kongevej for bilister for at få plads til at arbejde. Den sydlige del af vejen bliver afspærret, og der vil være parkering forbudt i perioden. Mens arbejdet står på, kan du derfor opleve gener i forbindelse med til- og frakørsel i området, færre parkeringspladser, og der kan også forekomme støj. Butikker på Gammel Kongevej holder åbent som normalt.

I nogle af graveområderne skal vi arbejde i forurenet jord, og derfor bærer arbejderne de påkrævede værnemidler, og der er opsat advarselsskilte. Der er ingen sundhedsrisiko for beboere i området eller forbipasserende. 

Hvem er bygherre?
Frederiksberg Forsyning står for renovering af hovedledninger og stikledninger.
Frederiksberg Kommune står for renovering af cykelstien.

Seneste nyt?

Indslag på Spot On Frederiksberg (Facebook)

Siden bliver løbende opdateret.

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00
 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?