search
arrow_drop_down_circle

Roskildevej: Der anlægges ca. 2 km nye fjernvarmeledninger fra Nordens plads til Zoo

Arbejdet foregår fra juli 2018 til marts 2019 (forventet) 

Et langt stykke af Roskildevej og Søndre Fasanvej samt Bag Søndermarken graves op. 

Der vil forekomme trafikale gener, og der bliver færre parkeringspladser i området, hvor vi arbejder. Ændringer i busdriften kan følges på www.dot.dk/trafikinformation

Hvor og hvornår arbejder vi?

Vi arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00.

Tidsplan (opdateret 22. januar 2019)
Etape 1 fra den 2. juli til 3. august: Krydset Roskildevej/Søndre Fasanvej.

Etape 2 fra den 2. juli til ca. den 8. oktober: Bag Søndermarken (her forestår stadig lidt retableringsarbejde, og her befinder vores materialedepot sig fortsat).

Etape 3 fra 11. november til 5. marts: Søndre Fasanvej.

Etape 4 fra den 30. juli til ca. den 10. november. (startede midt i juli): Krydset Roskildevej/Søndre Fasanvej til Borgmester Fischers Vej (her forestår stadig arbejde ved krematoriet og retablering ved Pelargonievej).

Etape 5 fra den 23. juli til november (startede lidt før tid): Roskildevej fra Nordens Plads til Borgmester Fischers Vej (her forestår stadig retablering ved Nordens Plads og Borgmester Fischers Vej.

Etape 6 fra august til januar 2019: Roskildevej fra krydset Roskildevej/Søndre Fasanvej til Zoo. 

 

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet?

Dette arbejde er Frederiksberg Forsynings største fjernvarmeledningsarbejde i nyere tid. Den nye ledning skal fremadrettet forbedre forsyningssikkerheden til Blomsterkvarteret, Zoo og området nord for Roskildevej.

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning ønsker at levere vand, varme, gas og kloak til alle borgere på Frederiksberg og ved at udskifte måler og ventilbrønde bag søndermarken, kommer Frederiksberg kunder, der i dag er forsynet af HOFOR også på Frederiksberg Forsynings net. Endelig skal den nye ledning kunne forsyne eventuelle kommende byggerier i det område.

Er der nogle gener?
Beboere og erhverv på strækningen vil blive berørt af støj, tung trafik med jordkørsel, manglende tilgang, manglende P-pladser og kortvarige varmeafbrydelser.
Det er et omfattende arbejde, der betyder, at vi er nødt til at ensrette en del af Roskildevej frem til 10. november samt løbende optage plads til mandskabsvogne og jord. Vi sørger naturligvis for adgangsforhold til beboelsesområder og butikker i området, der i øvrigt holder åbent som normalt.

Hvem er bygherre?
Frederiksberg Forsyning er bygherre, og Rambøll er rådgiver på projektet.

Seneste nyt?

14. februar 19: Arbejdet på Søndre Fasanvej i området ved Azaleavej er afsluttet 12 dage før tid. Der er fortsat lidt arbejde med udføre på Azaleavej og Pelargonievej, inden projektet er slut.

22. januar 19: I forbindelse med arbejdet på Søndre Fasanvej er der fortsat spærret for udkørsel til Søndre Fasanvej fra Azaleavej frem til den 5. marts grundet forsinkelse af leverance af ventiler. Søndre Fasanvej asfalteres etapevis i perioden.

6. december: I forbindelse med arbejdet på Søndre Fasanvej er der spærret for udkørsel til Søndre Fasanvej fra Azaleavej fra den 10. december til slut februar. Der arbejdes ikke på projektet fra 21. december til 2. januar grundet juleferie.

23. november: Så er arbejdet på Pelargonievej næsten færdigtVi mangler kun at asfaltere. Det sker fra 28. november kl. 7 til 29. november kl. 7. I tidsrummet vil Pelargonievej være spærret for ind- og udkørsel ved Roskildevej samt til erhvervsejendommen, som ligger på hjørnet. Erhvervsejendommens parkeringspladser vil ikke være tilgængelige i tidsrummet. 

8. november 2018: Vi går nu i gang med strækningen fra Roskildevej til Bag Søndermarken. Arbejdet starter mandag den 12. november og forventes afsluttet ultimo februar 2019. For beboere i området, vil arbejdet medføre støjgener, tung lastbiltrafik, lettere indsnævret cykelsti og fællesfortov i den vestlige side af vejen (mod beboelse) samt cykelsti på fortov i den østlige side af vejen (mod Søndermarken). Der vil også være betydelig færre parkeringspladser på Søndre Fasanvej og i begyndelsen af Azaleavej i perioden.

Vi arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00. På hele strækningen bliver der sat afspærring op, men vi sørger for adgangsforhold til sideveje, beboelsesområder og butikker. Perioder, hvor vi lukker for varmen kan fore­komme, men varsles senest to dage før.

6. november 2018: Fredag den 9. november åbnes der igen op for trafikken på Roskildevej. Arbejdet på selve Roskildevej er nemlig nu så langt, at vi kun skal arbejde på at færdiggøre enkelte steder på strækningen. Resten af november måned vil vi derfor stadig arbejde ved Nordens Plads, Borgmester Fischers Vej og Pelargonievej. Frem til jul vil vi også stadig arbejde ved Krematoriet og ved ZOO. Allerede i uge 46 går vi så småt i gang med arbejdet på Søndre Fasanvej. Vi bibeholder vores materialedepoter Bag Søndermarken i forbindelse med arbejdet på Søndre Fasanvej.

18. oktober 2018: 
Den 23. oktober - 26. oktober kl. 7 spærres krydset Roskildevej/Pelargonievej helt for bilister, da vi skal lægge asfalt. Det vil ikke være muligt at køre til Roskildevej ad Pelargonievej eller til Pelargonievej ad Roskildevej.

Den 29. oktober - 1. november kl. 7 spærres krydset Roskildevej/Borgmester Fischers Vej helt for bilister, da vi skal lægge asfalt. Det vil ikke være muligt at køre til Roskildevej ad Borgmester Fischers Vej eller til Borgmester Fischers Vej ad Roskildevej.

12. oktober 2018: Den 15. oktober fra kl 7-18 spærres krydset Roskildevej/Borgmester Fischers Vej. I dette tidsrum er det ikke muligt at køre til Roskildevej ad Borgmester Fischers Vej eller til Borgmester Fischers Vej ad Roskildevej. Vi skal fylde op og klargøre til asfalt. 

26. september 2018: Vi skal asfaltere stykket Roskildevej 55-59. Fra 1. oktober 2018 kl. 7 til 5. oktober 2018 kl. 18 (forventet slutdato) spærres der for ind- og udkørsel mellem Roskildevej og P-pladser til Azaleaparken, Roskildevej 53-55. I perioden må der findes andre P-pladser til biler, der skal benyttes. Husk derfor at flytte din bil før kl. 7 mandag morgen, hvis du skal benytte den i perioden.

20. september 2018: Fra 26. september til 29. oktober spærres krydset Roskildevej/Pelargonievej, på alle hverdage fra kl. 7 til 18 og i weekenden fra kl. 8 til 17. I dette tidsrum er det ikke muligt at køre til Roskildevej fra Pelargonievej eller til Pelargonievej fra Roskildevej.
Beboere i området orienteres ved SMS og opslag i uge 38.

13. september 2018: Fra 17. september til 23. september spærres krydset Roskildevej/Borgmester Fischers Vej, på alle hverdage fra kl. 7 til 18 og i weekenden fra kl. 8 til 17. I dette tidsrum er det ikke muligt at køre til Roskildevej ad Borgmester Fischers Vej eller til Borgmester Fischers Vej ad Roskildevej.
Beboere i området orienteres ved SMS og selve Borgmester Fischers Vej også med opslag i uge 37.

12. september 2018: For at blive hurtigere færdig med arbejdet på Roskildevej, så trafikken kan normaliseres, er der efter aftale med Frederiksberg Kommune givet tilladelse til, at støjende arbejde på Roskildevej fra uge 38 udføres på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00 samt i weekender fra kl. 8.00 til 17.00, indtil arbejdet er færdigt i november. Beboere på Roskildevej orienteres ved opslag i uge 37.

20. august 2018: Arbejdet skrider stadig godt frem og vi er nu klar til at asfaltere Bag Søndermarken.
Grundet mange borgerhenvendelser omkring manglende cykelsti på Roskildevej arbejder vi nu på en løsning, der skal forbedre forholdene for cyklisterne, så de ikke skal trække cyklen så langt et stykke. Det kommer til at ske inden for nærmeste fremtid. 

19. juli 2018: Vi har nu været i gang i 14 arbejdsdage på projektet. Det indledende gravearbejde er kommet rigtigt godt fra start, hvilket gerne skulle hjælpe os igennem resten af anlægsfasen. Vi har ca. gravet 470 m på de første to uger og fået lagt 95 tracemeter rør. Vi har udover de 470 m gravet nogle af de planlagte huller i midterrabatten.  

2. juli 2018: Opstartsdag. De næste fire uger starter det indledende gravearbejde. Vi starter op med etape 1 i krydset Søndre Fasanvej/ Roskildevej, hvor vi vil grave et lille stykke af Roskildevej på hver side af krydset samt et lille stykke ned af Søndre Fasanvej. I samme periode går vi i gang med etape 2, hvor vi krydser Søndre Fasanvej længere nede og fortsætter ad vejen Bag Søndermarken.

28. juni 2018: Bag Søndermarken arbejder vi i forurenet jord i forbindelse med gravearbejdet. I overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning er vores gravesjaks udstyret med beskyttelsesværn. Vær dog opmærksom på, at hverken beboere eller forbipasserende er udsat for forureningsfare. 

27. juni 2018: "Miljøenheden meddeler hermed dispensation til, at der af sikkerheds- og trafikale årsager, kan udføres arbejde i forbindelse med opstilling af afspærring som ansøgt, mandag den 2. juli 2018 fra kl. 05.00 til 07.00. Øvrige støjende arbejder i forbindelse med projektet kan udføres i overensstemmelse med de almindeligt retningslinjer i Frederiksberg Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejder, der tillader arbejder på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00."
Beboere i området er orienteret ved opslag og SMS om støjende arbejde mellem kl. 7 og 18 i arbejdets første 4 uger, hvor der arbejdes i krydset Roskildevej/Søndre Fasanvej og Søndre Fasanvej/Bag Søndermarken og om udvidet arbejdstid 5-18 den 2. juli 2018.

26. juni 2018: Der er afholdt orienteringsmøde for interesserede borgere den 26. juni 2018 kl. 16.00-17.30 hos Frederiksberg Forsyning.

Siden bliver løbende opdateret. 

 

Billeder

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Se spørgsmål og svar

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?