Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Gasinstallationer

Få gas

Overvejer du gas? Kontakt vores Måler- og installationsafdeling eller ring på 38 18 50 00 og hør hvordan.

Ny lille gasmåler?

Når du bygger om, er det oplagt at få nye gasinstallationer. Du kan få en lille måler, som kan gemmes i et skab. Og rørene kan fx gemmes i køkkensoklen. Måleren er gratis – du skal kun betale for monteringen, som skal udføres af en autoriseret vvs'er.

Den nye måler skal kunne afmonteres, uden at de andre elementer, fx skabe eller vægge, skal skilles ad.

Vores ansvar og jeres ansvar

Hovedledningen i vejen er vores ansvar. Stikledningen er ejers ansvar. Der er kun os, der må arbejde på stikledningen til og med hovedhanen i kælderen. Vi ejer måleren samt måler-tee og gashane.

Hvis vi bliver kaldt ud til en fejl på dine anlæg eller rør:
Priser på vagtudkald
Hvem gør hvad?
Tegning med ansvar

Reparation

Kontakt en autoriseret vvs-installatør, hvis du skal have repareret installationerne - tjek om firmaet er autoriseret

Gassens vej

Gassen hentes op fra undergrunden. Den bliver primært produceret på det lille, moderne Kløvermarken Gasværk på Amager, men også på et mindre anlæg ved Svanemøllen. Biogassen produceres i forbindelse med spildevandsbehandlingen på Renseanlæg Lynetten – så man kan sige, at noget af gassen kommer fra afføring og opvaskevand!

Hovedledningen ligger typisk i vejen - og din ejendom får gas via en stikledning fra hovedledningen. Stikledningen går gennem kældervæg til hovedhane, hvor du kan lukke og åbne for gassen. Fra kælderen går en fællesledning til hver lejlighed, hvor der sidder en gasmåler og en målerhane. På hanen kan du lukke og åbne for gassen. Der er også en prøvestuds, hvor vi måler tætheden.

Hvem gør hvad?
 


Lille et-rørsmåler
- h 23 cm, b 19 cm, d 16 cm.
Se krav til plads (pdf)

Find os her

facebook twitter inster