search
arrow_drop_down_circle

Hvis du vil klage?

Hvis du er gaskunde eller fjernvarmekunde

Din sag kan kun blive behandlet, hvis du først har klaget skriftligt til Frederiksberg Forsyning og ikke fået den ønskede afgørelse.
Hvis du herefter vil klage over over køb og levering af gas og fjernvarme, skal du kontakte:

Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 41 71 50 00, www.energianke.dk/ - post@energianke.dk
Her kan du ogå se, hvordan du klager - og hvad lovens retningslinjer er. 

Hvis du er vand- eller kloakkunde

Din sag kan kun blive behandlet, hvis du først har klaget skriftligt til Frederiksberg Forsyning og ikke fået den ønskede afgørelse.
Hvis du herefter vil klage over køb og levering af vand, skal du kontakte:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 41 71 50 00, www.energianke.dk/ - post@energianke.dk

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du herefter klage til Forbrugerklagenævnet (som også er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). På www.forbrug.dk kan du se, hvordan du klager - her kan du også bruge Forbrugerhotlinen.

Hvis du har generelle spørgsmål om priser

Så kan du kontakte:
Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 41 71 54 00, www.energitilsynet.dk - post@energitilsynet.dk
- her er også statistik om priser

Hvis du er udlænding

Hvis du er udlænding og ejer en dansk ejendom med vand, gas eller fjernvarme, skal du klage her på EU-Kommisionens platform
Disse klager bliver i øvrigt automatisk videresendt til Ankenævnet på Energiområdet.

Gravearbejde

Anmeld en skade

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?