Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Blødt vand på Frederiksberg i 2022

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 ºdH, dvs. det er hårdt vand.  Hårdhedsgraden er et udtryk for, hvor meget kalk, der er i vandet. Den bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, og hårdt vand er ikke usundt, men det er skadeligt for installationer og apparater, der kalker til og får kortere levetid. Derfor er blødt vand bedre for miljøet. Og vores kunder har et udtrykt ønske om blødt vand.

Vi bygger et nyt vandværk, der kan blødgøre vandet

  • I december 2019 blev der indgået en aftale om at bygge et nyt vandværk, der kan blødgøre vandet, på forsyningens grund på Stæhr Johansens Vej.
  • Inden byggeriet gik i gang, skulle der omlægges nogle rør på grunden - og i mindre omfang uden for grunden.
  • I forsommeren 2021 er der rejsegilde på vandværket
  • Frederiksberg forsyning forventer at kunne levere ensartet blødt vand til kunderne i oktober 2022.
  • Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at vi skal bygge et blødgøringsanlæg.

Det er i første omgang en omkostning, men i det lange løb kan det betale sig, både for kunderne og for miljøet.

 

Hvad er fordelene ved blødt vand?

Bortset fra hårdhedsgraden ændrer vandkvaliteten og smagen sig ikke, men det giver en række fordele:

• Dine og vores installationer og varmtvandsanlæg bliver mere effektive - og får længere levetid.

• Dine rør bliver mindre tilkalkede, og mindre tilkalkede rør giver større vandtryk.

• Når du bruger mindre energi, så betyder det også et mindre CO2-udledning.

• Du bruger mindre tid på at fjerne kalk fra fx brusekabine, bruserhoved, elkedel og toilet.

• Du får blødere tøj efter vask - uden at du behøver at bruge tørretumbler eller skyllemiddel.

• Nogle oplever, at blødt vand er blidere ved hud og hår.

• På renseanlægget skal der fjernes mindre fosfor (fra rengøringsmidler og sæbe) fra spildevandet.

 (Kilde: HOFOR m.fl.)

Hvad koster det?

Den samfundsmæssige gevinst er på 1,5 kr. - 8,5 kr. pr. m3. Gevinsten er størst, hvor vandet er hårdest - fx på Frederiksberg.

Vores beregninger indikerer, at en gennemsnitsfamilie kan forvente en stigning på vandpriserne på 200-300 kr. årligt. Det skyldes især udgiften til blødgøringsanlægget.

Til gengæld vil en gennemsnitsfamilie typisk kunne spare ca. 500 kr. årligt ved bl.a. et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler - samt ca. 50 % længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine.

Hvornår vil vandet være blødt?

Ifølge planen sker det i 2022.

Vi modtager ca. halvdelen af vores vand fra HOFOR, der også er gået i gang med at levere blødt vand. Vi kender ikke den eksakte tidsplan for, hvornår alt det vand, vi får leveret fra HOFOR, er blødt, men der vil gå en årrække. Derfor har vi valgt at blødgøre vandet fra HOFOR sammen med vores eget. 

Hvordan blødgøres vandet?

Ved pelletmetoden fjernes kalken ud af vandet ved hjælp af lud, der hæver pH-værdien, så kalken udfælder på finkornet sand. Det bliver til kalkpiller, der kan bruges i industrien, bl.a. til byggematerialer og hønsefoder. Når vandet har været gennem processen, tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen. Så er vandet blevet blødt og kan derefter behandles på vandværket. Planen er at levere blødere vand på ca. 8-12 ºdH.

Klik på billedet nedenfor for at se illustrationen af det nye vandværk som pdf.

Om vandværket
• Som noget helt unikt indgår et varmepumpeanlæg i vandværket. Varmepumperne skal trække energi ud af drikkevandet og sende varmen videre ind i fjernvarmesystemet. På den måde udnyttes en lokal energikilde, og vi minimerer fjernvarmeforsyningens afhængighed af bl.a. biomasse.

• Desuden bliver der tilføjet supplerende moderne teknologi, som styrker processen med at rense vandet. Og der bliver tilføjet en såkaldt trykstødssikring, som er med til at holde et stabilt vandtryk, hvilket igen er med til at minimere risikoen for brud på rørene.

Hvad ønsker vores kunder?
I 2017 spurgte vi, om vi skulle investere i blødgøring af vandet på Frederiksberg. 

Ifølge undersøgelsen er kunderne meget enige om, at blødt vand giver en stor økonomisk og miljømæssig gevinst. De ønsker, at blødt vand bliver en realitet hurtigst muligt, også selv om vandprisen vil stige en smule.

Har I planer om at investere i jeres eget blødgøringsanlæg?
Hvis I ikke kan vente på blødt vand i 2022, overvejer I måske at få jeres eget blødgøringsanlæg.
Der er ikke krav om tilladelse, godkendelse eller tilsyn fra Frederiksberg Forsyning, men der er dog krav om, at I etablerer tilbagestrømssikring, hvis I bruger et blødgøringsanlæg med ionbytning eller andre metoder, der tilsætter kemikalier i vandbanen.
Der kan også være andre krav om tilladelser fra Frederiksberg Kommunes byggesagskontor.
Vi anbefaler, at leverandøren af blødgøringsanlægget garanterer, at drikkevands-kvalitetskravene overholdes, når blødgøringsanlægget er i drift.

Se pdf med illustration af blødgøringsprocessen ved at klikke på billedet nedenfor.

I blødgøringsanlægget fældes kalken på sand ved hjælp af lud, der hæver pH-værdien. Derefter tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen.

Virtuelt besøg i det nye vandværk

Intro til vandværksbyggeriet januar 2020

Fakta om Frederiksbergs vand

 

Find os her

facebook twitter inster