search
arrow_drop_down_circle

Sprængt vandrør - når vand bliver til is

Undgå frostskader

Frosten kommer pludselig. Is fylder mere end vand, og så sprænger vandmålere og rør. 
Især efter et par milde vintre har vi glemt, hvor store skader der kan ske.

6 tips

  • Vandledninger skal isoleres - i krybekældre, skunkrum og andre rum, som ligger yderligt og ikke bliver varmet op.
  • Der må ikke være frost i rummet, hvor vandmåleren sidder.
  • Hold kældervinduer og døre lukkede.
  • Luk for vandet til udendørs vandhaner, og tænd så for røret, så vandet løber ud.
  • Vandledninger i jorden, der ligger mellem 0 og 1,20 m under jordoverfladen, er udsat ved langvarig frost. Dæk eventuelt af med vintermåtter.
  • Opvarm små toiletrum, der ligger yderligt - de er meget udsatte i vintre med hård frost.

Er der allerede frost i rørene?

Kommer der kun lidt – eller intet – vand ud af hanen, kan vandet være frosset et sted i røret.

Det sikreste er at ringe efter en vvs-installatør og lade ham ordne sagen. Men ofte kan man klare det selv ved at lægge varme klude på rørene - eller opvarme rørene forsigtigt med en hårtørrer.

Benyt aldrig blæselampe eller åben ild på vandrørene, og vær forsigtig med de varme pistoler til malingsafbrænding. Det giver for meget varme - og i alle tilfælde skaller malingen af rørene. Forsøg aldrig at optø en vandmåler - det er for fagfolk!

Hvis det viser sig, at rør, vandmåler eller andre installationer er sprængt, så luk for hovedhanen og kontakt en autoriseret vvs-installatør. Har du spørgsmål om frostsikring eller vandinstallationer, så ring til os på 38 18 50 00.

Utætheder og fejl på vandmåleren - kontakt os

Utætheder eller fejl ved vandmåleren skal hurtigst muligt anmeldes til os. Hvis måleren går i stå, bliver forbruget skønnet ud fra tidligere års forbrug. Ejeren af ejendommen kan dog give oplysninger, der kan påvirke det skønnede forbrug.

Skal du have skiftet det store vandrør i jorden ud til vejen? 

Se priser m.m. på vand-stikledninger

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?