Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vi ved, at vores kunder går op i klimaet – ligesom vi selv gør. I 2019 fik Danmark sin første klimalov med et ambitiøst mål om at reducere udledning af CO2 med 70 % i 2030. På Frederiksberg er ambitionsniveauet også højt. Målet er, at byen skal være 100 % CO2 -neutral i 2030. Frederiksberg Forsyning modtager fjernvarmen fra CTR, og gennem vores samarbejde med CTR arbejder vi løbende på at få de store kraftvarmeværker omstillet til en mere miljøvenlig produktion. 

Vores grønne ambition
99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme. Fjernvarmen i Danmark har længe bevæget sig ad et bæredygtigt spor. Målet i hovedstadsregionen er CO2 -neutral fjernvarme i 2025, mens det på landsplan hedder 2030.  Frederiksberg Forsyning fortsætter med at støtte op om den grønne omstilling.

        
 

God energi er grøn energi
God energi er lig med grøn energi. Fjernvarme er en af de mest miljøvenlige varmekilder og en kernekomponent i at lykkes med den grønne omstilling. Som fjernvarmekunde gør du en forskel. Jo flere, vi er koblet på fjernvarmenettet, jo mere kan vi være med til at rykke på den grønne agenda. Og jo flere vi er sammen om varmen, desto stærkere står vi over for klimakrisen. Klik på billederne nedenfor og se, hvorfor fjernvarmen altid er et hot emne!

 

God energi er grøn energi, der fungerer!
Selv de grønne fjernvarmeanlæg har brug for at blive passet og plejet for at levere grøn og billig varme til dig og fastholde den høje komfort, fjernvarmen er kendt for. Somme tider vil du gerne bruge din energi på andet end at servicere dit fjernvarmeanlæg - og derfor har vi skræddersyet tre gode løsninger til dig, der gerne vil slippe for bøvlet - vi kalder dem:

Fjernvarmeeftersyn - Dit anlæg serviceres én gang årlig af vores servicemontør.

Abonnement på unit - Vi leverer, installerer og servicerer et nyt moderne anlæg hos dig.

Driftsaftale -  En slags "digital varmemester", hvor vi via vores døgnbemandede kontrolrum overvåger og driver dit anlæg.

Egenproduceret fjernvarme i nær fremtid
Frederiksberg Forsyning arbejder på at indbygge et stort varmepumpeanlæg i byens nye blødgøringsvandværk. Det skal trække energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det et par grader, og fire store varmepumper samt en varmeveksler skal sørge for at sende varmen videre til fjernvarmesystemet. Varmepumpeanlægget forventes at producere godt 25 GWh varme om året, og det svarer til knap 4 % af det samlede varmeforbrug på Frederiksberg. Vi erstatter fjernvarme fra biomassefyrede kraftvarmeværker med lokalt produceret varme og er på den måde med til at reducere CO2-aftrykket og mindske afhængigheden af biomasse. 

Grøn drift, grønne anlægsarbejder
Vi arbejder løbende på at mindske energiforbruget i fjernvarmenettet, bl.a. ved at koble et online-værktøj på ledningsnettet, der har hjulpet os med at sænke fremløbstemperaturen på baggrund af bl.a. forbrugs- og vejrprognoser. Fremover vil vi have miljøfokus indarbejdet i udbudsprocesser og også på den måde spare CO2. Vi vil stille krav til vores entreprenører og leverandører om at levere mere bæredygtige ydelser og materialer, som fx grønne fjernvarmerør med kapper af 100% genbrugsmateriale. Sådanne rør er foreløbig anvendt på Duevej. Det er god energi!