Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

I seneste årsmagasin kan du bl.a. læse om:

I det seneste årsmagasin kan du blandt andet læse om:

  • det omfattende anlægsarbejde ved Femte Juni Plads, som vi har afsluttet i 2019 med 1200 m skybrudstunneller og en pumpestation under jorden

  • hvorfor det giver mening at afkoble regnvand fra ejendomme, så det ikke løber i kloakken, men fx til et lokalt nedsivningsanlæg

  • byggeriet af det nye vandværk på forsyningens grund, der er i fuld gang og vil føre til, at vi kan levere blødt vand i 2022

  • den varmepumpe, som bliver en del af vandværket og som skal trække energi ud af vandet og sende det videre til fjernvarmenettet, så vi bliver selvforsynende for så vidt 6 % af fjernvarmen

  • den kontrakt, der er indgået med Region Sjælland om at bygge et nyt fjernkølingsanlæg og levere fjernkøling til Universitetshospitalet i Køge i de næste 30 år

  • hvordan vi arbejder med FN’s klimamål, bl.a. ved at indføre vedvarende energi, reducere CO2, sikre byen mod skybrud og værne om drikkevandet som ressource

  • hvordan alarmer i vand- og varmemålere kan hjælpe kunderne.

I årsrapporten kan du bl.a. se virksomhedens mål for hhv. miljøpåvirkning og klimapåvirkning. Målene er afstemt med FN’s verdensmål nummer 6,7,11 og 13, som Frederiksberg Forsyning vil arbejde strategisk med.

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?