Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Projekter, der skal udføres forud for, at vi kan levere blødt vand

Vi vil leverer blødt vand til hele Frederiksberg i oktober 2022. Et nyt vandværk, der kan klare denne opgave, skal derfor opføres på Frederiksberg Forsynings matrikel på Stæhr Johansens Vej klods op af vores varmeværk. Denne side giver overblik over aktuelle arbejder, kommende og allerede udførte arbejder.

Aktuelt arbejde:

 • Vandværk: bygningen er rejst - indstallering af anlæg mm. er i gang

Vandværksbyggeriet

 • Efterår 2020 - fundering af vandværkets kælder
 • Primo 2021 - vandværket begynder at skyde i vejret
 • Primo marts 2021 - vandværkets kælder færdig
 • Ultimo september 2021- råhus færdigt
 • Oktober 2021-maj 2022 - etablering af diverse anlæg i vandværket
 • Maj 2022 - forberedelser til idriftsættelse
 • Sensommer 2022 - test af vandværket
 • Efterår 2022 - Vandværket kan levere blødt vand.

 


Log over projekter, der allerede er gennemført forud for blødt vand
 

 • Der er omlagt vandrør på Nordre Fasanvej for at forbedre vandtransporten fra vandværket og ud til kunderne. Arbejdet fandt sted i perioden 6.januar 2020 til 1.marts 2020.
 • Der er udført prøveboringer og flyttet el-bilstandere på Frederiksberg Forsynings matrikel. Arbejdet fandt sted i perioden december 2019 til februar 2020.
 • Der er fjernet beskyttelsesrum ved sprængninger den 28.maj og 29.maj 2020.
 • En 140 m ny vandledning er etableret på Stæhr Johansens Vej i perioden maj-september 2020 - denne har forstærket ledningsnettet.
 • Omlægning af forsyningsledninger på forsyningens grund i perioden april 2020 - december 2020.
 • Vandværksbygningen er rejst - juni 2021
 • Etablering af ny vandtransportledning i La Cours Vej. 14. juni - 26. august 2021 - denne har forstærket ledningsnettet.

Støjmåling på matriklen

Vi holder løbende øje med byggeriets afledte effekter. En af disse er støj, der kan forekomme i større eller mindre grad under byggeriet. Vi følger Frederiksberg Kommunes forskrift for begrænsning af støvende og støjende bygge- og anlægsarbejder (PDF), der foreskriver grænseværdierne for hvornår og hvor meget bygge- og anlægsarbejder må støje.

Graf, der viser de støjmålinger fra to målere foretaget på matriklen. De viser, at støjen holder sig under grænseværdierne -  på nær to dage i sommeren 2020, hvor der blev spunset.

 

 

 

Sådan kommer det nye vandværk til at se ud

Læs mere

På siden Blødt vand kan du bl.a. læse mere om det nye vandværk og den blødgøringsmetode, vi har vlagt. Du kan også se en video, hvor projektleder Herman Juel fortæller om projektet.

Kopi af brev til naboer - marts 2020

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster