Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Skybrudsprojekt på Amicisvej

Indsatsen for at sikre byen bedre mod oversvømmelser fortsætter nu på Amicisvej, som er belastet af skybrudsvand ved kraftige regnhændelser. Projektet er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning.

Skybrudsprojektet er planlagt med en anlægsperiode fra slutningen af august 2020 til juni 2021.

Frederiksberg Kommune anlægger skybrudsmagasiner under den vestlige side af vejen, så ca. 750 m3 regnvand kan opmagasineres i skybrudssituationer. Vandmængden svarer til at Frederiksberg Runddel fyldes op med en halv meter vand på hele pladsen. Samtidig omlægger Frederiksberg Forsyning en eksisterende vandledning.

Arbejdet startes op fra Gl. Kongevej ned mod Hollændervej. I den forbindelse lukkes Amicisvej for unødig kørsel på strækningen. Man kan stadig kører på Amicisvej til og fra Frederiksberg Allé og Maglekildevej. Til og fra kørsel til Maglekildevej opretholdes i størstedelen af anlægsperioden. Det er dog nødvendigt at lave ledningsarbejde i krydset i en kortere periode, hvor gennemkørende trafik begrænses. 

Der etableres byggeplads i krydset Hollændervej/Amicisvej således, at et kort stykke af Hollændervej inddrages til byggeplads og dermed lukkes for kørende trafik. Cyklister og gående vil stadig kunne passere byggepladsen. Der inddrages op til ca. en tredjedel af parkeringen under udførelsen. Hvilke p-pladser, der inddrages, ændrer sig efterhånden som projektet skrider frem.  

Læs mere om projektet på frederiksberg.dk/skybrudsprojekter

 

 

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?