search
arrow_drop_down_circle

Projekter, der skal udføres forud for, at vi kan levere blødt vand

Vi vil leverer blødt vand til hele Frederiksberg i 2022. Et nyt vandværk, der kan klare denne opgave, skal derfor opføres på Frederiksberg Forsynings matrikel på Stæhr Johansens Vej klods op af vores varmeværk, og det bliver på samme størrelse som dette.

Forberedelser på Frederiksberg Forsynings grund

Vandværksbyggeriet går efter planen i gang i sommeren 2020. Forud for dette arbejde skal vi gøre klar på matriklen. Det betyder bl.a., at vi skal fjerne et beskyttelsesrum og omlægge en del forsyningsledninger på grunden. Her kan du se, hvad der kommer til at ske:

  • Marts 2020 - påbegyndes fjernelse af beskyttelsesrum

Dette arbejde sker over fire uger. Førsst graves beskyttelesrummet fri og derefter nedbrydes det ved sprængning. Sprængninger bliver varslet ved tre hyletoner og et råb om, at der sprænges. Lyden fra sprængningen bliver dæmpet, men vores nærmeste naboer forventes at kunne høre det

  • Foråret 2020 - påbegyndes omlægning af forsyningsledninger på grunden

Etablering af nye vandrør, der skal forstærke ledningsnettet, i forsyningens nabolag

Vi henter halvdelen af drikkevandet op af Frederiksbergs undergrund - den anden halvdel får vi udefra.   

For at kunne levere ensartet blødt vand til alle vores kunder, skal vi have al vandet igennem vores eget nye vandværk, hvor blødgøringen foregår.

For at håndtere denne nye proces, skal vi forstærke ledningsnettet omkring vandværket. Kunderne vil mærke det som tre separate arbejder, der udføres i første halvår af 2020. Her kan du læse mere om disse projekter:

  • Ny vandledning på Stæhr Johansens Vej

Vi skal etablere en 140 m vandledning på sydsiden af Stæhr Johansens Vej.

Vi skal grave i vejen og det vil medføre gener i forbindelse med til- og frakørsel i området. Der vil også forekomme støj.

Vi informerer yderligere, så snart tidsplanen er klar.

  • Ny vandledning under La Cours Vej

Vi skal anlægge en vandledning fra Emil Chr. Hansens Vej til Dalgas Boulevard. 

Det vil medføre gener i forbindelse med til- og frakørsel i området. Der vil også forekomme støj.

Vi informerer yderligere, så snart tidsplanen er klar.


Log over projekter, der allerede er gennemført forud for blødt vand
 

  • Der er omlagt vandrør på Nordre Fasanvej for at forbedre vandtransporten fra vandværket og ud til kunderne. Arbejdet fandt sted i perioden 6.1 2020 til 1.3 2020.
  • Der er udført prøveboringer og flyttet el-bilstandere på Frederiksberg Forsynings matrikel. Arbejdet fandt sted i perioden december 2019 til februar 2020.

 

 

 

Læs mere

På siden Blødt vand kan du bl.a. læse mere om det nye vandværk og den blødgøringsmetode, vi har vlagt. Du kan også se en video, hvor projektleder Herman Juel fortæller om projektet.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?