Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Projekter, der skal udføres forud for, at vi kan levere blødt vand

Vi vil leverer blødt vand til hele Frederiksberg i 2022. Et nyt vandværk, der kan klare denne opgave, skal derfor opføres på Frederiksberg Forsynings matrikel på Stæhr Johansens Vej klods op af vores varmeværk, og det bliver på samme størrelse som dette.

Aktuelt arbejde:

  • Spunsplader sættes i uge 33 og 34

For at beskytte forsyningens omkringliggende bygninger, sætter vi spunsvægge på matriklen i uge 33. Spunsvæggene bliver vibreret ned i jorden, og det kan mærkes på matriklen og til en vis grad hos vores naboer. Der bliver også noget spunsarbejde i uge 34, men vi forventer dog, at det giver knap så mange vibrationer.

Forberedelser på Frederiksberg Forsynings grund

Vandværksbyggeriet går efter planen i gang i sommeren 2020. Forud for dette arbejde skal vi gøre klar på matriklen. Det betyder bl.a., at vi skal fjerne et beskyttelsesrum og omlægge en del forsyningsledninger på grunden. Her kan du se, hvad der kommer til at ske:

Slut-april 2020 - august 2020: Omlægning af forsyningsledninger på forsyningens grund

Ledningsomlægningerne indebærer gravearbejde, og naboer kan opleve øget støj i perioder.

Samtidig vil arbejdet i perioder medføre øget tung trafik til og fra forsyningen på Stæhr Johansens Vej 38-40.

Etablering af nye vandrør, der skal forstærke ledningsnettet, i forsyningens nabolag

Vi henter halvdelen af drikkevandet op af Frederiksbergs undergrund - den anden halvdel får vi udefra.   

For at kunne levere ensartet blødt vand til alle vores kunder, skal vi have al vandet igennem vores eget nye vandværk, hvor blødgøringen foregår.

For at håndtere denne nye proces, skal vi forstærke ledningsnettet omkring vandværket. Kunderne vil mærke det som to separate arbejder, der udføres i første halvår af 2020. Her kan du læse mere om disse projekter:

  • Ny vandledning på Stæhr Johansens Vej

Vi skal etablere en 140 m vandledning på sydsiden af Stæhr Johansens Vej.

Arbejdet finder sted fra 25. maj 2020 til  25. august 2020 (forventet slutdato) på alle hverdage fra kl. 7:00 til 15:00

Der bliver primært arbejdet i cykelstien og mens arbejdet står på, vil vi opleve gener i forbindelse med til- og frakørsel i området, færre P-pladser, og der vil også forekomme støj.

For at kunne udføre arbejdet spærrer vi dele af Stæhr Johansens Vej i østgående retning for bilister, så skal man mod Fasanvej, må man køre ad Nyelandsvej i denne periode.

Der bliver ikke spærret for ud- og indkørsel til ejendomme på vejen.

  • Ny vandledning under La Cours Vej

Vi skal anlægge en vandledning fra Emil Chr. Hansens Vej til Dalgas Boulevard. 

Det vil medføre gener i forbindelse med til- og frakørsel i området. Der vil også forekomme støj.

Vi informerer yderligere, så snart tidsplanen er klar.


Log over projekter, der allerede er gennemført forud for blødt vand
 

  • Der er omlagt vandrør på Nordre Fasanvej for at forbedre vandtransporten fra vandværket og ud til kunderne. Arbejdet fandt sted i perioden 6.1 2020 til 1.3 2020.
  • Der er udført prøveboringer og flyttet el-bilstandere på Frederiksberg Forsynings matrikel. Arbejdet fandt sted i perioden december 2019 til februar 2020.
  • Der er fjernet beskyttelesrum ved sprængninger den 28.5 og 29.5.

 

 

 

Læs mere

På siden Blødt vand kan du bl.a. læse mere om det nye vandværk og den blødgøringsmetode, vi har vlagt. Du kan også se en video, hvor projektleder Herman Juel fortæller om projektet.

Kopi af brev til naboer - marts 2020

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?