Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Renovering af vandledninger i og omkring krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé

Vi skal renovere vandledningerne i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé og lægge nyt vandstik ud for Nyelandsvej 13 og 14. 

Det skal vi for at fjerne en forureningskilde i vandledningsnettet, jf. vandforureningssagen i februar/marts. 

  • Arbejdet finder sted fra mandag 3. maj – fredag 11. juni 2021 fra kl. 7 til 18 på alle hverdage

Status 3.5 - 7.5

Påvirkning i området, bl.a. trafik
Arbejdet blev planmæssigt sat i gang mandag den 3. maj. Vi satte yderligere trafikskilte og afspærring op i området i løbet af formiddagen for at styrke trafikafviklingen. Efter en noget kaotisk start forløb trafikken allerede i løbet af onsdagen mere smidigt.

Hvad har vi lavet 
Vi har brugt ugen på at

  • afspærre området, så det er sikkert for alle.
  • afmærke traceer, hvor vi skal grave, og skære asfalten igennem.
  • etablere arbejdsområde med skurvogn
  • starte opgravning i Nyelandsvej ud for nr. 13 (renovering af vandledning)
  • starte opgravning og ledningsarbejde i krydset mod Nyelandsvej (renovering af vandledning)
  • udføre opgravning ud for Falkoner Allé 23 (renovering af gasledning)
  • starte opgravning ud for Nyelandsvej 1 (renovering af gasledning).

Særlige udfordringer/hændelser
Der var akut brud på en vandledning fredag eftermiddag 7. maj, som dog hurtigt kom under kontrol. Bruddet har ikke resulteret i vandlukninger for kunderne. 

Projektet har brugt 4 timer dagligt på at genoprette afspærringen. Derfor henstiller vi til, at alle respekterer afspærringen, fx lader være med at rykke den, da vi sagtens kan bruge de timer mere effektivt. 

Generel info

Området omkring krydset lukkes af for trafikanter - dog ikke cyklister og fodgængere
Vi skal grave i vejen - både midt i krydset og på tværs af Nyelandsvej mellem nr. 13 og 14. For at få så smidig og effektiv en proces som muligt bliver et område omkring krydset spærret af i alle retninger i perioden. Trafikanter bliver omdirigeret i perioden. Det bliver muligt for cyklister og fodgængere at komme rundt i krydset.

Lidt færre p-pladser og støj
Ud over trafikale gener bliver der også gener i form af lidt færre p-pladser i området. Vi bestræber os på at begrænse støj i ydertidspunkterne af arbejdsdagen, men støj kan ikke helt undgås.

Arbejdet nødvendigt for at lukke forureningssagen fra marts
Undersøgelser i forlængelse af vandforureningssagen i februar/marts har vist, at dette arbejde er nødvendigt at udføre for at fjerne en forureningskilde og styrke forsyningssikkerheden. 

De ledninger, vi arbejder på, har været koblet af det øvrige ledningsnet, hvorfra vores kunder bliver forsynet med vand, lige siden starten af marts. 

Når arbejdet er udført, er forureningskilden fjernet og vandforureningssagen dermed afsluttet.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for områdets beboere.

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?