search
arrow_drop_down_circle

Klimatilpasning: Peter Bangs Vej

                
På Peter Bangs Vej anlægges to lange, lukkede bassiner under jorden, et i hver side af vejen, som tilsammen kan opbevare 2400 m3 regnvand. På selve vejen kommer der grønne bede og nye træer.

Projektet begynder i marts 2019 og forventes afsluttet i maj  2020.

Arbejdet er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning, hvor forsyningen sørger for forbindelserne med rør til  eksisterende afløbssystem og til fremtidige skybrudsprojekter. Endvidere etableres et regnvandssystem i form af rør i cykelstier, så regnvand fra fortov og cykelstier kan ledes til Lindevangsparken.
 
Projektområdet er på strækningen mellem Lindevangs Allé og Dalgas Boulevard. Strækningen ensrettes, så biltrafikken kun kan køre ind mod byen i hele perioden. Det sker for at sikre flest mulige parkeringspladser i anlægsperioden. Ensretningen gælder ikke for cyklister og gående.
 
Indsatsen er med til at gøre byen robust over for oversvømmelser.
 
Læs mere om projektet på frederiksberg.dk/skybrudsprojekter

 Vejplan:

Læs mere

Skybrudsprojekter i kommunen

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?