search
arrow_drop_down_circle

Platanvej: Renovering af vandledninger 

Frederiksberg Forsyning skal renovere op til 100 år gamle vandledninger på den vestlige side af Platanvej, så vi kan sikre leveringen af rent drikkevand til borgere, erhvervsdrivende m.fl. Også nogle ejeres vandstikledninger og en kort gasledning renoveres ved samme lejlighed. 

Ledningsarbejdet går i gang i marts 2019 og er færdigt ultimo juni, altså før den nye metrostrækning Cityringen forventes indviet i juli 2019. Vi beklager, at beboere, virksomheder og gæster på Platanvej kommer til at opleve gener i forbindelse med arbejdet.

Arbejdet foregår primært i cykelsti og fortov, og det vil særligt i starten medføre en mindre grad af trafikale gener, især for bil- og cykeltrafikken, ligesom der også bliver færre parkeringspladser. Der vil også forekomme kortvarige afbrydelser for vandforsyningen i perioden, hvilket der orienteres om løbende.

Log:

Fredag den 10. maj lukkes der for vandet på en stor del af Platanvej grundet ledningsarbejdet. Det er i tidsrummet kl. 7.30-16, og nærmere information er hængt op i de berørte opgange.

Den 18. marts starter arbejdet op på første etape. Der arbejdes i hverdage fra kl. 7-15. Der kan forekomme støj, når der skæres i asfalten særligt i den første uge, og der vil også forekomme en del lastbilkørsel på vejen.


Trin for trin for arbejdet på Platanvej

  • Vi etablerer arbejdsplads og sætter afspærringer op.

  • Vi graver punktvis ned til de gamle rør, der skal udskiftes.

  • Vi trækker nye rør ind i de gamle og udfører smedearbejde.

  • Vi kvalitetssikrer de nye rør.

  • Vi retablerer opgravningerne.

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet med ledningsarbejdet?
Renoveringen minimerer vandtabet - og sparer penge og energi.Vi udskifter over 100 år gamle vandledninger og det nedsætter risikoen for tab. Renoveringen harmonerer med vores mål om at levere sikker forsyning til konkurrencedygtige priser.

Hvor ligger vandledningerne?
Ledningerne løber i fortov og cykelsti i den vestlige del af Platanvej.

Hvor ligger gasledningen?
Den løber fra Vesterbrogade og 40 meter ned ad Platanvej.

Hvornår gennemføres selve arbejdet?
Selve anlægsarbejdet foregår fra marts 2019 til juni 2019 

Er der gener ved anlægsarbejdet?
Det er et omfattende arbejde, der vil give trafikale gener, færre parkeringspladser, og der kan forekomme støj.

Hvem er bygherre?
Frederiksberg Forsyning står for renovering af hovedledninger og stikledninger.

Siden bliver løbende opdateret.

Hvad synes du om denne side?