Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Vi sektionerer vandledningsnettet - og sætter en sektion i drift ad gangen

Vi deler vandledningsnettet op i mindre sektioner, det vil sige vi forbedrer vandets infrastruktur. Og vi har sat målerbrønde op, der kan indsamle værdifulde data om nettets flow, ledningsevne og temperatur. Sektioneringen vil minimere vandspild og gøre det nemmere at styre og overvåge vandet, så kunderne kan få endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Her idriftsætter vi den næste sektion

I området omkring Gl. Kongevej, afgrænset af Gl. Kongevej mod nord, Frederiksberg Allé mod syd og Allégade mod vest.
Start: medio juni 2020
 

Hvad sker der, når vi sætter en sektion i drift

  • Vi tjekker først, at alle ventiler i sektionen står åbne - det mindsker risikoen for, at kunder oplever vandmangel, når en sektion sættes i drift.
  • Så lukker vi ventiler i sektionens udkant, så sektionen kun modtager vand via de nye målerbrønde.
  • Når der lukkes for ventiler, kan det resultere i, at vandet skifter retning i ledningen. Det kan betyde, at belægninger i rørene skylles fri og i en kort periode farver vandet rødt.
  • For at undgå rødt vand i hanerne, skyller vi ledningerne rene ved at tappe vand af ved brandhaner. Enkelte kunder kan opleve vandmangel, i det timer, vi skyller.
  • Oplever man som kunde rødt vand i hanen, så lad vandet løbe, indtil vandet er normalt.
  • I meget sjældne tilfælde kan man opleve, at vandet begynder at lugte. Sker det, så lad vandet løbe og kontakt forsyningen.
  • Idriftsættelsen kan føre til mindre ændringer af vandtrykket i det berørte område.

Læs mere

Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor det giver mening at sektionere og hvad det går ud på, så gå til siden sektionering

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?