Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederBlødt vand på Frederiksberg tættere på

Den fire etager høje vandværksbygning, der bl.a. skal rumme et avanceret blødgøringsanlæg, er færdig. Byens nye vandværk skal levere bæredygtigt blødt vand fra oktober 2022.

Vandværksbygningen, som er opført på Frederiksberg Forsynings grund, er færdig. Næste skridt er at installere de vandbehandlingsanlæg, der bl.a. gør, at forsyningen fra oktober 2022 kan levere bæredygtigt blødt vand.

Grønne ambitioner på højde med bygningen

”Frederiksberg vil være en af landets mest bæredygtige byer. Vandværksbyggeriet er et eksempel på, at vi tager vores ambition alvorligt. Med den færdige bygning er vi rykket tættere på en mere bæredygtig og bekvem hverdag med blødt vand i hanerne, noget alle på Frederiksberg vil få glæde af – hver eneste dag”, siger formand for Frederiksberg Energi A/S, borgmester Simon Aggesen.

Med det bløde vand kan kunderne se frem til at skulle bruge færre rengøringsmidler og mindre energi på at fjerne kalk i køkken og badeværelse. Husstandens elkedler, vaske- og opvaskemaskiner vil bruge mindre energi og holde længere, hvilket gavner både husholdnings- og CO2-regnskabet. Blødt vand vil få indflydelse på kundernes egne såvel som forsyningens vandrør og –installationer, da de ikke vil kalke til i samme grad. Det vil på længere sigt give energibesparelser i form af en mere effektiv vandforsyning. Også på renseanlægget vil blødgøring af vandet give en betydelig energibesparelse, som i sidste ende kommer byens beboere og erhvervsdrivende til gode.

Som byens forsyningsselskab skal Frederiksberg Forsyning bidrage til et mere bæredygtigt Frederiksberg.

”Med det nye vandværk styrker vi vandforsyningen, så den både bliver mere effektiv og mere miljøvenlig. Og ved at levere blødt vand er vi med til at gøre vores kunders hverdag lidt nemmere og lidt grønnere”, siger formand for Frederiksberg Vand A/S Thyge Enevoldsen.

Optimal udnyttelse af ressourcer

Frederiksberg Forsyning har valgt at blødgøre vandet med pelletmetoden. For at blødgøre vandet tilsættes lud, der hæver vandets pH-værdi, så kalken udfældes til kalkpiller, der kan bruges i industrien blandt andet til byggematerialer og hønsefoder. Når den proces er slut, tilsættes CO2, som gør pH-værdien neutral igen.

”Der ligger et stort, meget grundigt forarbejde forud for at vælge netop denne metode. Den er valgt, fordi det er den sikreste såvel som den økonomisk og miljømæssigt mest bæredygtige metode for os på Frederiksberg. Metoden er grundigt gennemprøvet i forhold til at håndtere store mængder vand, og det er nødvendigt, for der skal 5,4 mio. m3 vand igennem anlægget årligt”, siger adm. direktør i Frederiksberg Forsyning Rasmus Sielemann Christensen.

Bygningens udformning er tilpasset omgivelserne.

”Ud over at vandværket er baseret på den nyeste teknologi er bygningens design unikt, da det mod sædvane opføres i flere etager, så grundarealet udnyttes optimalt og derved er med til at sikre, at der fortsat er arealer til rådighed til nye tiltag. Vandværksbygningen er indrettet med de store rentvands-tanke placeret i kælderniveau og de meget tunge filtre i første sals niveau”, siger afdelingschef hos Arkil A/S Jess Thiel.

Næste skridt er at få procesanlæggene på plads.

”Vi glæder os til at komme i gang med at installere procesanlæggene, nu hvor bygningen snart står færdig. Vi har fundet de nyeste og mest bæredygtige løsninger frem som den cirkulære pelletmetode og moderne kulfiltre, der renser vandet for miljøfremmede stoffer, samtidig med at det reducerer forbruget af kul. Desuden har vores løsning den gevinst, at der er meget lavt vandspild, fordi den genbruger en stor mængde af vandet i produktionen”, siger projektchef hos Krüger Line Bessermann.

Varmepumpeanlæg skal omdanne kulde fra vandet til fjernvarme

Frederiksberg Forsyning arbejder på at indbygge et stort varmepumpeanlæg i det nye blødgøringsvandværk. Det skal trække energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det et par grader, og fire store varmepumper samt en varmeveksler skal sørge for at sende varmen videre til fjernvarmesystemet. Varmepumpeanlægget forventes at producere godt 25 GWh varme om året, og det svarer til knap 4 % af det samlede varmeforbrug på Frederiksberg. Frederiksberg Forsyning erstatter fjernvarme fra biomassefyrede kraftvarmeværker med lokalt produceret varme.og er på den måde med til at reducere CO2-aftrykket og mindske afhængigheden af biomasse.

Plan- og Projektchef i Frederiksberg Forsyning Henrik Bay deler detaljer om vandværket med borgmester Simon Aggesen og formand for Frederiksberg Vand Thyge Enevoldsen ifm. rejsegilde den 16.6 2021.

Der blev tid til en lille rundtur på Frederiksbergs nye vandværk - vi håber snart at kunne invitere vores naboer i området på besøg.

Fakta om vandværket

  • Vandværksbygningen er 28 m høj – derudover er der en kælder med 8 m til loftet.
  • Bygningen er 38 m bred og 20 m dyb.
  • Bygningen kommer til at indeholde 1,7 km vandrør
  • Vandværkets bærende konstruktioner består af ca. 8000 ton beton og 43 ton stålprofiler. Dertil kommer facader, gallerier, armering osv.

Hvem er med i projektet?

  • Frederiksberg Forsyning er bygherre.
  • Totalentreprenør er et konsortium mellem Arkil og Krüger med underrådgiver NIRAS og arkitekt Gottlieb Paludan.
  • Projektledelse på vandværksprojekt håndteres af Nordiq Group.
  • Bygherrerådgiver på vandværksprojekt er Rambøll.
  • Totalrådgiver på varmepumpeprojektet er COWI.
  • Rådgiver og projektstyring på ledningsomlægninger på Frederiksberg Forsynings grund er Øllgaard Rådgivende Ingeniører.
   

Publiceret: 17-06-2021