Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederFjernkøling til fremtidens Universitetshospital i Køge

Fjernkøling til fremtidens Universitetshospital i Køge

I sommeren 2019 indgik Frederiksberg Forsyning kontrakt med Region Sjælland om at bygge en fjernkølecentral, der skal levere energieffektiv fjernkøling til Sjællands Universitetshospital  i Køge i de næste 30 år. Anlægget skal drives og overvåges fra Frederiksberg Forsynings centrale kontrolrum på Frederiksberg.

Det første spadestik
I foråret 2020 gik byggeentreprenør Elindco A/S i gang med at opføre den bygning, hvori fjernkøleanlægget skal stå. Byggeriet er skredet planmæssigt frem således, at vi den 2. oktober 2020 kunne holde rejsegilde. Hele fjernkøleanlægget skal stå færdig i foråret 2021, så det er klar til at levere fjernkøling, når den første fase af de nye hospitalsbygninger bliver taget i brug. Fjernkøleanlægget bliver siden udbygget i takt med, at udvidelsen af hospitalet finder sted.

”Det er fantastisk at være en del af dette kæmpe byggeri, der jo ikke kun huser fjernkølecentralen, men også selve hospitalet og mange andre bygninger, der skal drive hospitalet. Derfor er det også lidt af et puslespil at få det hele til at gå op i en højere enhed med så mange aktører på banen”, siger Birger Nysted, entrepriseleder fra Elindco.

Den grønne løsning
”Med fjernkøling får vi en god teknisk løsning og en meget erfaren samarbejdspartner til drift og leverance af det fremtidige kølebehov på hospitalet. Derudover vil noget af spildvarmen fra anlægget blive udnyttet til produktion af fjernvarme til det lokale fjernvarmenet i Køge til  gavn for miljøet”, udtaler projektchef Jens Peter Nielsen fra USK.

Fremtidens køleløsning
”Vi ser fjernkøling som en del af fremtidens energisystem, for der er mange fordele forbundet med det. Kunden får en bedre økonomi, frigivet plads lokalt og sparer miljøet for CO2 pga. af den højerenergieffektivitet og udnyttelsen af spildvarmen. Derfor ser vi også med glæde den større og større interesse, der er for fjernkøling både lokalt på Frederiksberg og uden for kommunegrænsen, og vi har løbende dialog med potentielle nye fjernkølingskunder”, siger Søren Berg Lorenzen, chef for Plan Energi i Frederiksberg Forsyning.

Indtil videre er der dog stadig lidt tid til, at anlægget i Køge kommer til at vise sit værd - til glæde for os alle.

Fakta om anlægget
145 m3 ca. 12 °C koldt vand sendes ud i et lukket rørsystem, hvor det cirkulerer til hospitalets bygninger. Her anvendes det kolde vand til at sikre patienter og personale et behageligt indeklima samt til køling af avancerede scannere og andre maskiner, som er vigtige i behandlingen. Det nu ca. 18 °C varme vand returnerer til anlægget og køles ned igen. Det sker enten ved frikøling, når udeluften er tilstrækkelig kold, eller ved hjælp af kølemaskiner (samme princip som i et køleskab). Fjernkøleanlægget har desuden instaleret en vand-til-vand varmepumpe, så overskudsvarmen kan udnyttes til produktion af fjernvarme til det lokale fjernvarmenet i Køge.

Frederiksberg Forsyning som fjernkølingsleverandør
Frederiksberg Forsyning har siden 2013 været leveradør af fjernkøling med en kølecentral på egen matrikel, der i dag leverer køling til Frederiksbergcentret og Falkonercentret. Siden 2016 har Frederiksberg Forsyning via et lokalt anlæg leveret til det støt udbyggede Carlsberg Byen, og nu i 2021 altså fjernkølecentralen til Køge supersygehus.

   

Publiceret: 05-10-2020