Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederVi tester materialet Durapor®

På Hoffmeyersvej, hvor vi renoverer fjernvarmerør, erstatter vi delvist det grus, vi normalt lægger nye fjernvarmerør i, med Durapor® og måler på varmetabet. Vi har en forventning om, at materialet, der er lavet af upcyclet glas, kan nedsætte varmetabet fra fjernvarmerørene med ca. 20 procent.

Frederiksberg Forsyning har ca. 189 km fjernvarmerør liggende nede under vejene. Da vandet i rørene er varmere end jorden, de ligger i, kan man ikke undgå varmetab fra fjernvarmerørene.

Varmetabet fører til en væsentlig drivhusgasudledning og repræsenterer desuden en stor økonomisk omkostning.

Hvis man kan nedbringe varmetabet i fjernvarmerørene, kan der altså opnås betydelige klimamæssige og økonomiske fordele.

Nye innovative tiltag – Durapor®

Traditionelt lægger man fjernvarmerørene i grus, men der er opstået en idé om i stedet at bruge materialet Durapor®. Materialet består af upcyclet glas fra genbrugsstationer og lignende.

En af de store fordele ved at bruge Durapor® er, at materialet har en temmelig god isoleringsevne. Ved at bruge Durapor® skulle det være muligt at reducere det uønskede varmetab fra fjernvarmerørene.

Derfor tester vi Durapor® som erstatning for grus. Det sker i forbindelse med, at vi renoverer fjernvarmeledninger på Hoffmeyersvej.

På en del af den ca. 300 meter lange strækning nedlægges fjernvarmerørene i Durapor®, og i den resterende del af strækningen lægges de i grus. Vi indbygger måleudstyr, logger målinger og analyserer på disse.

Formålet med testen er:

  • at finde ud af, hvad reduktionen af varmetabet ved brug af Durapor® frem for grus er
  • at få praktiske erfaringer med at bruge materialet.

Testen kommer til at køre minimum et år. På baggrund af beregninger og erfaringer fra enkelte andre forsyningsselskaber forventes det, at der ved brug af Durapor® kan opnås en nedsættelse af varmetabet med ca. 20 procent.

Durapor® er et letfyldsmateriale, som allerede bliver brugt i anlægsbranchen i alle slags fundamenter, i alle anlæg og under alle slags belægninger.

Vi tester Durapor® ifm. det anlægsarbejde, vi udfører på Hoffmeyersvej

   

Publiceret: 31-05-2022