Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederVi tester nye metoder, der skal fjerne DMS-pesticider fra drikkevandet

På et forsøgsanlæg på Frederiksbergs vandværk tester vi lige nu nye metoder, som skal løse udfordringen med DMS-pesticider i grundvandet. Stoffet er fundet flere steder rundt om i landet. Også på Frederiksberg, hvor det dog kun er målt i meget små mængder, der ligger langt under grænseværdierne. Så vores kunder kan altså roligt drikke vandet.

I forsøgsanlægget tester og sammenligner vi forskellige filtre,  der er udarbejdet på Teknologisk Institut i Aarhus. Forsøgene foregår i lille skala frem til nytår, og derefter gentager vi forsøgene med de to mest lovende teknikker i større skala til foråret.

DMS, der tidligere bl.a. indgik i træbeskyttelsesmaling, er vanskeligt at fjerne med de metoder, man normalt bruger til vandbehandling.

  • EU støtter projektet med deres program for vidensudvikling.
  • Ud over Frederiksberg Forsyning er Hjørring Vandforsyning, Teknologisk Institut, KemicVandrens A/S og Danva med i projektet.

Her kan du se testanlægget. I alt er der otte beholdere, som hver især indeholder et filter. Når vandet er løbet gennem igennem filteret, måler vi mængden af DMS.

   

Publiceret: 12-11-2021