Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederZoologisk have holder på vandet

I København Zoo har man et mål om at føre så meget regnvand som muligt uden om kloakken. Det kalder man LAR-løsninger, som står for lokal afledning af regnvand. I stedet for at være et spildprodukt ser Zoo regnvandet som en ressource, som fx bruges i de vandglade pingviners anlæg, til at vande blomster og træer eller også siver det langsomt ned i jorden via underjordiske faskiner, og bliver med tiden til nyt grundvand.

At udnytte regnvandet som ressource er en smart måde at værne om miljøet, styrke vandkredsløbet, spare på grundvandet og vandregningen og samtidig aflaste kloakken, som er helt centralt i bestræbelserne på at gøre Frederiksberg robust over for skybrud. Med andre ord er det en god, bæredygtig løsning.

I Zoo bliver regnvandet bl.a. genanvendt som drikkevand og til de store vandanlæg i den nordlige del af parken, hvor isbjørnene, pandaerne, elefanterne, sælerne, søløverne og pingvinerne holder til.

Frederiksberg Forsyning har igennem længere tid haft et tæt samarbejde med Zoo om LAR-løsninger. Det sker typisk i forbindelse med, at havens anlæg skal renoveres eller udbygges, og indtil videre er en tredjedel af det regnvand, der falder på Zoo’s i alt 11 hektar koblet af kloaknettet bl.a. det område, der hedder Savannen, der kobler 2.000 kubikmeter regnvand fra kloakken. Målet er at få etableret anlæg, så regnvandet kan genanvendes overalt i Zoo og på den måde gerne genanvende alt regnvandet.

Arbejdet sker altid med dyrenes bedste for øje fx tjekkes regnvandskvaliteten. Et styringssystem, som automatisk lukker af for regnvandet til dyrenes anlæg, når der fx er salt i vandet fra vintersaltning etableres - det er nemlig ikke godt for dyrene.

Der er fordele for hele Frederiksberg ved at afkoble vand fra Zoo, der ligger på toppen af Frederiksberg Bakke. Jo mere vand, der kan tilbageholdes på Zoo’s adresse, desto mindre regnvand når frem til resten af Frederiksberg. Samtidig er det et område, hvor der aldrig har været forurenende industri som mange andre steder i byen – og derfor er nedsivning ikke et problem. Det går nemlig ikke at nedsive regnvand på steder, hvor jorden gemmer på forurening, fordi det fører forureningen med ned i grundvandet.

Der er lagt en langsigtet plan for, hvordan Frederiksberg kan blive robust over for ekstrem regn. Der skal opmagasineres og forsinkes 254.000 m3 regnvand for, at byen kan håndtere skybrud på en hensigtsmæssig måde og dermed fremstår robust. Vi skal undgå de katastrofale tilstande fra 2011, hvor dele af byen stod under vand, fordi kloakken ikke kunne følge med.

Frederiksberg Forsyning samarbejder med private, bl.a.  Zoo, om gode løsninger, der kan lede regnvand væk fra kloakken. Desuden samarbejdes der i høj grad med kommunen, men også med nabokommuner og andre forsyningsselskaber om store og små skybrudsprojekter.

Foto af Frank Rønsholt

   

Publiceret: 16-04-2021