search
arrow_drop_down_circle

NyhederAdvarsel: To farlige gaskomfurer med gasovn fra Gram

Frederiksberg Forsyning er blevet kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen om mulige risici med gasovnen i to typer af gaskomfurer fra producenten Gram.

Vi er i gang med at kontakte kunder på Frederiksberg, der har fået indregistreret et gaskomfur med gasovn fra producenten Gram af typerne GKG 3600-90 B og GKG 60-04 EXE B.

Har du et af disse komfurer, skal du få gasovnen tjekket af en autoriseret VVS-installatør, før du bruger ovnen. Vi anbefaler dog, at gasovnen ikke tages i brug, før den er undersøgt af Frederiksberg Forsyning. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 38 18 50 00 og spørge efter installationsafdelingen.

Stikprøver af sikkerhedstjek på denne type gasovne har vist, at VVS-installatøren ikke havde indreguleret gasovnen korrekt. Det kan udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, da der kan dannes kulilte.

De pågældende kunder fik lukket for gastilførslen og blev bedt om at kontakte en autoriseret VVS-installatør med henblik på at få gasovnen indreguleret korrekt.

Sikkerhedsstyrelsen sendte fredag den 27.10.2017  en advarsel: Sikkerhedsstyrelsen advarer om farlige gasovne

 

   

Publiceret: 31-10-2017

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?