search
arrow_drop_down_circle

NyhederNyt år – nye priser

Samlet stiger priserne på forsyningsarterne 4 procent for privatkunder i det nye år. Det skyldes ikke mindst, at prisen på vand og spildevand er steget fra 38,65 kr. pr. m3 til 44,63 kr. pr. m3. Stigningen skyldes ikke, at omkostningerne i forbindelse med vand og spildevand er blevet markant højere, men at vi med udgangen af 2019 har udlignet en stor overdækning på spildevand. De seneste 9 år har vi betalt penge tilbage til kunderne i form af lavere priser. Tilbagebetalingen var baseret på, at kunderne dengang blev opkrævet mere, end det reelt kom til at koste at drive spildevandsforretningen.

Alt i alt leverer vi som hidtil konkurrencedygtige priser til vores kunder uden at gå på kompromis med kvaliteten.

For så vidt fjernvarme er prisen faldet med 0,04 procent i forhold til sidste år, så varmekunder, der har et stabilt varmeforbrug, kan se frem til en varmeudgift på linje med 2019-udgiften.

Se månedspriser på www.frb-forsyning.dk/maaned.

Hvis du er interesseret i at spare på varmen – og dermed varmeregningen, kan du se mere på www.frb-forsyning.dk/forside/varme/spareraad 

Hvad angår vand og kloak – altså spildevandsafledning – stiger prisen samlet med 5,98 kr. pr. m3. det vil fx sige, at et par i en lejlighed, der bruger 80 m3 om året, i 2020 vil opleve en stigning fra 3462 kr. til 3940 kr. om året.

Er du interesseret i at se, hvad du kan gøre for at på vandet, kan du se mere på www.frb-forsyning.dk/forside/vand/spareraad

Ejendomme med erhverv, der afleder mere end 500 m3 spildevand om året, kan opnå en reduceret pris på vandaf­ledning. Se mere på www.frb-forsyning.dk/afgift.

For en bygaskunde med en måler under 5 m3 – hvilket er det normale på Frederiksberg – stiger abonnementsprisen fra 945 kr. til 1020 kr. om året inkl. moms.

Prisen på bygas til kunder med et forbrug under 372 m3 stiger med 6,8 procent til 10,66 kr. pr. m3 inklusive moms og  afgifter. Kunder, der bruger bygas i køkkenet, ligger i denne kategori. Fx vil man ved et forbrug på 20 m3 opleve en samlet stigning på 88,65 kr. om året.

 

Om over- og underdækning

Da vi ikke må tjene på vores forsyningsforretning, opererer vi med over- og underdækning i forhold til, at vores indtægter og udgifter skal gå i nul. Det kan nemlig være svært – for ikke at sige umuligt - at lægge et budget, der giver dette resultat. Trods planlægning er det ikke helt til at forudsige, hvilke udgifter, det kommende år bringer med sig og præcis hvor stor indtjeningen er. Bl.a. spiller vejret ind.

Er der overdækning svarer det til, at forbrugerne har betalt mere, end hvad det kom til at koste at drive forsyningsvirksomheden. Underdækning vil sige, at forbrugerne har betalt for lidt.

Over- og underdækninger fremgår af forsyningens regnskaber.

Se vand- og kloakpriser

Se varmepriser

Se gaspriser

Eksempler

  • For en familie på fire personer i en bolig på 200 m2 bliver prisen for fjernvarme, vand, kloak og bygas 28.053 kr. om året (vejl.).
  • For en familie på to personer i en bolig på 75 m2 bliver prisen for fjernvarme, vand, kloak og bygas 14.660 kr. om året (vejl.).
   

Publiceret: 03-01-2020

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?