search
arrow_drop_down_circle

Blødt vand på Frederiksberg?

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 odH, dvs. det er hårdt vand.  Hårdhedsgraden er et udtryk for, hvor meget kalk, der er i vandet. Den bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, og hårdt vand er ikke usundt, men det er skadeligt for installationer og apparater, der kalker til og får kortere levetid. Derfor er blødt vand bedre for miljøet. 

Blødt vand i projekteringsfasen

Frederiksberg Forsyning har i 2016 undersøgt de tekniske muligheder for at blødgøre vandet på Frederiksberg. Undersøgelsen er fremlagt som skitseprojekt for selskabets bestyrelse primo 2017. Bestyrelsen besluttede den 10. maj 2017, at vi kan fortsætte med projekteringsfasen.

 • Projekteringsfasen løber frem til udgangen af 2017.

 • Primo 2018 tager bestyrelsen stilling til, om projektet skal ”sættes i søen”.

 • Hvis det bliver et ja til blødt vand, er planen, at opførelsen af et blødgøringsanlæg derefter går i gang, så vi kan levere blødt vand til Frederiksberg primo 2020.

FAQ

Hvad ønsker kunderne?

I januar 2017 spurgte vi kunderne, om vi skulle investere i blødgøring af vandet på Frederiksberg. Det er i første omgang en omkostning for kunderne, men i det lange løb vil det ifølge samfundsanalyser kunne betale sig for kunderne og være til gavn for miljøet.

Ifølge undersøgelsen er kunderne meget enige om, at blødt vand vil give en stor økonomisk og miljømæssig gevinst. De ønsker, at blødt vand bliver en realitet hurtigst muligt, også selv om vandprisen vil stige en smule.

Hvad koster det at få blødt vand?

Den samfundsmæssige gevinst er på 1,5 kr. - 8,5 kr. pr. m3. Der er en tendens til, at gevinsten er størst, hvor vandet er hårdest, så den samfundsmæssige gevinst ved blødgøring af vand på Frederiksberg må forventes at blive høj.

Vores beregninger indikerer, at der kan forventes en stigning på vandpriserne på 200-300 kr. årligt for en gennemsnitsfamilie. Det er især investeringen i et blødgøringsanlæg, der er årsag til prisstigningen.

En gennemsnitsfamilie vil typisk kunne spare ca. 500 kr. årligt ved et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler - samt ca. 50 % længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine.

Hvad er fordelene ved blødt vand?

Der er mange fordele for kunden og for miljøet:

 • Du får blødere tøj efter vask uden tørretumbling og skyllemiddel.

 • Installationer og varmtvandsanlæg bliver mere effektive og får længere levetid.

 • Du bruger mindre tid på at fjerne kalk fra toiletter og bad.

 • Nogle mennesker oplever, at blødt vand er blidere ved hud og hår, fordi der er mindre kalk i vandet.

 • Vandkvaliteten og smagen ændrer sig ikke

 • Et mindre energiforbrug betyder også et mindre CO2-udslip.

 • På renseanlægget skal der fjernes mindre fosfor fra spildevandet. Fosfor stammer fra rengøringsmidler og sæbe.

 (Kilde: HOFOR)

Hvordan blødgøres vandet?

Ved pelletmetoden fjernes kalken ud af vandet ved hjælp af lud, der nedsætter pH-værdien, så kalken udfælder på finkornet sand. Det bliver til kalkpiller, der kan bruges i industrien, bl.a. til byggematerialer og hønsefoder. Når vandet har været gennem processen, tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen. Så er vandet blevet blødt og kan derefter behandles på vandværket. Planen er at levere blødere vand på ca. 16 ºdH fra 2020.

For at kunne levere blødt vand skal der oprettes et blødgøringsanlæg, som grundvandet skal igennem, inden det fortsætter i den sædvanlige renseproces på vandværket.

Hvad skal der bygges, for at Frederiksberg kan få blødt vand?

Den eksisterende vandværksbygning kan anvendes med små bygningsmæssige ændringer sammen med den eksisterende rentvandstank til behandling for klorerede opløsningsmidler og udpumpningsanlæg. Den eksisterende vandbehandling kan fremtidssikres ved at etablere supplerende anlæg til stripning af klorerede opløsningsmidler. Meget forenklet går det ud på at sende luft igennem råvandet for at fjerne forureningsstoffer fra vandet.

Selve blødgøringen skal ske i en ny bygning, som opføres til formålet, og der anlægges ledninger på matriklen mellem blødgøringsanlægget og det eksisterende vandværk.

Hvad med lokalplan og myndighedsgodkendelser?

Der kræves en række myndighedsgodkendelser og tilladelser for, at vi kan få lov til at bygge, bl.a.:

 • ændring af den eksisterende lokalplan, der ikke giver mulighed for udvidelse

 • tilladelse til at udføre en videregående vandbehandling i forhold til vandforsyningsloven.

Vi forventer at få disse tilladelser i løbet af 2017.

Hvornår vil det vand, Frederiksberg får fra HOFOR være blødt?

Vi modtager ca. halvdelen af vores vand fra HOFOR, der er gået i gang med at levere blødt vand - i første omgang til Brøndby. HOFOR vil formentlig levere blødt vand til Frederiksberg i 2024.

Frederiksberg Forsyning vil kunne levere ensartet blødt vand til kunderne allerede fra 2020 ved at føre det vand, vi modtager fra HOFOR, direkte til vandværket, hvor det bliver blandet med Frederiksberg-vand til den rigtige odH, inden det ledes ud til kunderne.

Fra 2020 vil vandet på Frederiksberg komme ned på ca. 16 odH – ca. en halvering af den aktuelle hårdhedsgrad - og når vandet, der bliver leveret af HOFOR også er blødgjort, vil hårdhedsgraden falde yderligere til ca. 10 odH.

Ønsker I at investere i jeres eget blødgøringsanlæg?

Da man ikke med sikkerhed kan sige, om og hvornår Frederiksberg får blødt vand, overvejer I måske at investere i eget lokalt blødgøringsanlæg.

Der er ikke krav om tilladelse, godkendelse eller tilsyn fra Frederiksberg Forsyning, men der er dog krav om, at I etablerer tilbagestrømssikring, hvis I bruger et blødgøringsanlæg med ionbytning eller andre metoder, der tilsætter kemikalier i vandbanen.

Angående eventuelle andre krav og tilladelser skal I henvende jer til Frederiksberg Kommunes byggesagskontor.

 


Et kik gennem et meget tilkalket vandrør.

I blødgøringsanlægget fældes kalken på sand ved hjælp af lud, der nedsætter pH-værdien. Derefter tilsættes CO2, så pH-værdien bliver neutral igen.

Læs mere om Frederiksberg Vandværk og de forbedringer, der er gennemført i 2016

Fakta om Frederiksbergs vand

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?