Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Aftapning fra brandhane eller vandstik / midlertidig vandforsyning

Brandhaner bruges normalt til brandslukning.
I særlige tilfælde, fx til byggegrunde, kan der dog gives tilladelse til kortvarig aftapning fra en brandhane. I nogle tilfælde er det lettere at tappe fra vandstikket - her skal ansøger fritgrave stikket og der skal etableres en midlertidig målerbrønd.
Hvis der skal bruges vand i mere end 6 måneder, og der ikke er et vandstik, så skal der lægges et nyt vandstik og etableres en målerbrønd. Se priser for vandstik.

Pris pr. 1. januar 2023

 

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administration - inkl. beregning

1.697 kr.

2.121,25 kr.

2x2 timer teknisk medarbejder - opsætning, afprøvning og nedtagning

2.522 kr.

3.152,50 kr.

Leje af målerkasse med tilbageløbssikring - pr. påbegyndt uge

394 kr.

492,50 kr.

Vandforbrug - pr. m3 vand

42,96 kr.

53,70 kr.

Betingelser

  • Hvis der er nattefrost, har lejer ansvaret for at frostsikre vandledningerne. Og for at slutte strøm til målerkassens elektriske varmeapparat 
  • Lejer er ansvarlig for vandmålerkassen og skal erstatte den - fx ved nattefrost, bortkomst eller hærværk
  • Lejer hæfter også for aftapningsslange og strøer til vandmålerkassen

Sådan får du tilladelse

  1. Udfyld herunder. 
  2. Vi skal modtage ansøgningen senest 5 dage før aftapning af vand.
  3. Herefter bliver du kontaktet af en tekniker ang. tidspunkt for opsætning og overdragelse af målerkassen.
Hvem er ansøger - og fakturamodtager


Vigtigt: Brandhanens / vandstikkets placering m.m.

Har du spørgsmål?
Kontakt kundeservice på tlf. 38 18 50 00

 

Find os her

facebook twitter inster