Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Store virksomheder med et vandforbrug over 500 m3 kan få en lavere vandregning

Fra 2014 har ejendomme med erhverv, hvorfra der udøves erhverv på markedsmæssige vilkår, mulighed for at blive afregnet efter en trappemodel.

Det betyder, at vandafledningsafgiften falder, men kun hvis du er ejendomsejer - og det erhvervsmæssige forbrug er større end 500 m³:

År 500 – 20.000 m³ om året
Rabat:
Over 20.000 m³ om året
Rabat:
2014 4 % 12 %
2015 8 % 24 %
2016 12 % 36 %
2017 16 % 48 %
2018
og fremover
20 % 60 %


Hvis du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre det igen.
Afgiften er pr. 1/1 2024 på 21,29 kr. pr. m³ - se priser på vand og kloak

Hvis du ikke har tilmeldt dig - og er ejendomsejer - skal du gøre det her på virk.dk (eller søg på trappetilmelding).
Fristen for at få rabat er 15. september året før.

Du kan læse mere på www.trappetilmelding.dk