Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Frederiksberg Forsyning A/S

Frederiksberg Forsyning er dit lokale forsyningsselskab på Frederiksberg. Kernen af vores arbejde er at sikre Frederiksberg stabil og sikker adgang til vand og energi. Vi leverer vand, fjernvarme og –køl, bygas, bortleder regn- og spildevand og producerer vedvarende energi. Kvalitet og sikkerhed er vores nøgleord. Vi prioriterer en bæredygtig forsyning højt – og har fokus på både det miljømæssige, det sociale og det økonomiske aspekt.

Frederiksberg er byens grønne hjerte, og hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi målrettet for en grøn, tryg og sund by – nu og i fremtiden.

Vi passer på byen og engagerer os i at løse de energi-, forsynings- og klimaudfordringer, Frederiksberg står over for.

Vi vil gerne inspirere borgere, de lokale virksomheder og resten af vores lokalsamfund til grønnere valg og vaner. Vi har et særligt samfundsansvar, fordi vores løsninger spiller en stor rolle i den grønne omstilling.

Derfor rækker vores ansvar ud over kommunegrænsen, for den måde, vi bidrager til at løse udfordringerne på, har betydning for tæt bebyggede områder generelt og i sidste ende for resten af verden.

Forsyningen har ca. 155 ansatte og en nettoomsætning på godt 600 millioner kroner årligt.

Frederiksberg Forsyning A/S ejes 100 % af Frederiksberg Kommune.

 

Bestyrelsen for Frederiksberg Forsyning A/S

Ledelsen i Frederiksberg Forsyning A/S - organisering 

Mød fire medarbejdere i Frederiksberg Forsyning

Koncernen Frederiksberg Forsyning A/S - oversigt

Hent brochure om Frederiksberg Forsyning (pdf)

Klik på billedet og læs brochuren (bladrefil):

Vi leverer varme,gas,vand og afleder spillevand på Frederiksberg 

Hent Frederiksberg Forsynings strategi

Pejlemærke og mål

Frederiksberg er Frederiksberg. Byen er ganske vist omkranset af København, men Frederiksberg er sin egen. Det er Frederiksberg Forsyning også – men vi ser altid på os selv i en større sammenhæng. Alt, hvad vi gør, har en afsmittende effekt på Frederiksberg og på resten af verden. At blive blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa kræver, at vi har konstant fokus på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Et pejlemærke, der sætter retning
’Frederiksberg Forsyning vil være blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa’.

Mål
• Vi har en betydelig og positiv effekt på biodiversitet, klimaforandringer, ferskvand samt miljøforurenende stoffer set i forhold til vores udgangspunkt
• Vi inddrager vores kunder, tager lokalt ansvar og medvirker til at udvikle Frederiksberg som en attraktiv by at bo og drive virksomhed i
• Vi understøtter udviklingen af vores virksomhed på den lange bane gennem en effektiv drift, som sikrer, at vi kan forbedre infrastruktur, systemer og ydelser - og dermed kundeoplevelsen.
 

PDF af hele Klima- og miljø vurderingen udarbejdet af SWEGO i 2023.

Hovednummer: 38 18 50 00
Døgnvagt og Kundeservice

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
ff@frb-forsyning.dk
Åbningstider
Se på kort

CVR: 28500769
Bankkonto: 3100 - 7551185
MobilePay: 28143
EAN: 5790002044533

Facebook
LinkedIn
Privatlivspolitik
In English

Find os her

facebook twitter inster