Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Frederiksberg Forsyning A/S

Frederiksberg Forsyning er dit lokale forsyningsselskab på Frederiksberg. Kernen af vores arbejde er at sikre Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet. Det gør vi ved at levere gas, vand, fjernkøling og –varme, producere vindenergi samt bortlede regn- og spildevand.

Frederiksberg er byens grønne hjerte, og hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi målrettet for at sikre livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag og lokalsamfundet på Frederiksberg – nu og i fremtiden. Derfor bidrager vi aktivt til byens klimasikring og bæredygtige udvikling, og vi arbejder hele tiden på at udvikle nye og mere bæredygtige løsninger inden for vand og energi i samarbejde med udvalgte partnere og interessenter.

Vi er ambitiøse, hvad angår arbejdet med miljømæssig bæredygtighed – både på vores egne og kundernes vegne. Den grønne omstilling og FN's Verdensmål er sat højt på vores strategiske dagsorden, og vi har en målsætning om at blive en CO2-neutral virksomhed inden 2030.

Vi vil samtidig gerne inspirere borgere, de lokale virksomheder og resten af vores lokalsamfund til grønnere valg og vaner. Vi - ca. 160 kompetente medarbejdere - står til rådighed til at hjælpe kunder til mere bæredygtigt forbrug af vand og energi med omtanke for både klimaet, os selv og hinanden.

Frederiksberg Forsyning A/S ejes 100 % af Frederiksberg Kommune.

Bestyrelsen for Frederiksberg Forsyning A/S

Ledelsen i Frederiksberg Forsyning A/S - organisering 

Mød fire medarbejdere i Frederiksberg Forsyning

Koncernen Frederiksberg Forsyning A/S - oversigt

Hent brochure om Frederiksberg Forsyning (pdf)

Klik på billedet og læs brochuren (bladrefil):

Vi leverer varme,gas,vand og afleder spillevand på Frederiksberg 

Hent Frederiksberg Forsynings strategi

Pejlemærke og mål

Frederiksberg er Frederiksberg. Byen er ganske vist omkranset af København, men Frederiksberg er sin egen. Det er Frederiksberg Forsyning også – men vi ser altid på os selv i en større sammenhæng. Alt, hvad vi gør, har en afsmittende effekt på Frederiksberg og på resten af verden. At blive blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa kræver, at vi har konstant fokus på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Et pejlemærke, der sætter retning
’Frederiksberg Forsyning vil være blandt de mest bæredygtige forsyninger i Europa’.

Mål
• Vi har en betydelig og positiv effekt på biodiversitet, klimaforandringer, ferskvand samt miljøforurenende stoffer set i forhold til vores udgangspunkt
• Vi inddrager vores kunder, tager lokalt ansvar og medvirker til at udvikle Frederiksberg som en attraktiv by at bo og drive virksomhed i
• Vi understøtter udviklingen af vores virksomhed på den lange bane gennem en effektiv drift, som sikrer, at vi kan forbedre infrastruktur, systemer og ydelser - og dermed kundeoplevelsen.
 

 

Hovednummer: 38 18 50 00
Døgnvagt og Kundeservice

Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
ff@frb-forsyning.dk
Åbningstider
Se på kort

CVR: 28500769
Bankkonto: 3100 - 7551185
MobilePay: 28143
EAN: 5790002044533

Facebook
LinkedIn
Privatlivspolitik
In English

Find os her

facebook twitter inster