search
arrow_drop_down_circle

Billig og miljøvenlig varme

99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme - og på landsplan er det 62 %.

Fjernvarme er billig varme. Et fjernvarmeanlæg tjener sig selv hjem i løbet af ca. 5 år (ift. et oliefyr), og da et anlæg har en levetid på ca. 20-25 år, er der en del at spare.

Det er også stabil forsyning (forsyningssikkerhed) - bl.a. fordi den stammer fra mange varmekilder.

Endelig er fjernvarme er også miljøvenlig varme. Foreløbig er den 65 % CO2-neutral. 

På Frederiksberg: Hvor kommer varmen fra?

  • Ca. 65 % er i dag CO2-neutral, da den er baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald. 
  • Ca. 35 % stammer fra kul, naturgas, affald (fossil andel) og olie.

Målet er, at fjernvarmen er 100 % CO2-neutral i 2025.

Varmen til Frederiksberg produceres især på kraftvarmeværker og på affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Hvis der er spidsbelastning, fx ved hård kulde, får kunderne også varme fra lokale varmeværker. Fx fra værket på Stæhr Johansens Vej, der fyrer med gasolie.

Film: Hvor stammer varmen fra (2 min.)

Fjernvarme bliver produceret af overskudsvarme

75 % af fjernvarmeproduktionen i Danmark stammer fra overskudsvarme, der især bliver produceret:

  • Når kraftvarmeværkerne producerer el vha. fossile brændstoffer (olie, kul og koks), naturgas, biomasse og vindkraft
  • Når forbrændingsanlæg brænder affald af
  • Spildvarme fra industrien

Derved bruges der mindre brændsel, og det er godt for miljøet. 64 % af de danske husstande har fjernvarme.

Hvad synes du om denne side?