Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Billig, nem og grøn varme til din bolig

99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme – og heldigvis for det. Opvarmning med fjernvarme har nemlig mange fordele.

For det første er fjernvarme billigt. Et fjernvarmeanlæg tjener sig selv hjem i løbet af ca. 5 år, og da et anlæg har en levetid på ca. 20-25 år, er der en del at spare i forhold til fx et oliefyr.

Derudover er fjernvarme også stabil forsyning, blandt andet fordi den stammer fra mange varmekilder.

Sidst men ikke mindst er fjernvarme også miljøvenligt. Målet for Frederiksberg Forsyning er, at opvarmning med fjernvarme er 100 % CO2-neutral i 2025. Dette gælder foreløbigt 65 % af fjernvarmen på Frederiksberg. Denne andel er baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald. Den resterende del stammer i dag fra kul, naturgas, fossile andele af affald samt olie.

Hvor kommer varmen fra?

Varmen til Frederiksberg produceres primært på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Hvis der er spidsbelastning, fx ved hård kulde, får kunderne også varme fra lokale varmeværker, fx værket på Stæhr Johansens Vej, der fyrer med gasolie.

Fjernvarme bliver produceret af overskudsvarme, som i Danmark dækker 75 % af fjernvarmeproduktionen. Overskudsvarmen kommer primært fra:

•Kraftvarmeværkerne, der producerer el ved hjælp af fossile brændstoffer, naturgas, biomasse og vindkraft
•Forbrændingsanlæg, der brænder affald af
•Spildvarme fra industrien

Ved at producere varme af overskudsvarmen, bruges der mindre brændsel –  og det er godt for miljøet.

Se her en kort film, hvis du er mere nysgerrig på, hvor varmen kommer fra (2 min.).

Gode råd til dig

Du kan selv være med til at støtte op om den bæredygtige udvikling. Vi har samlet 10 gode råd til, hvordan du nemt kan spare på varmen – til gavn for både klimaet og dig selv.

 

Hvad synes du om denne side?