search
arrow_drop_down_circle

Billig og miljøvenlig varme

99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme - og på landsplan er det 62 %.

Måske fordi fjernvarme er billig varme. Et fjernvarmeanlæg tjener sig selv hjem i løbet af ca. 5 år (ift. et oliefyr), og da et anlæg har en levetid på ca. 20-25 år, er der en del at spare.

Det er også stabil forsyning (forsyningssikkerhed) - bl.a. fordi den stammer fra mange varmekilder.

Endelig er fjernvarme er også miljøvenlig varme. Foreløbig er den 65 % CO2-neutral - se herunder. 

På Frederiksberg: Hvor kommer varmen fra?

På Frederiksberg er ca. 65 % af fjernvarmeproduktionen i dag CO2-neutral, da den er baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald. Målet er, at fjernvarmen er 100 % CO2-neutral i 2025.

De sidste 35 % stammer fra kul, naturgas, affald (fossil andel) og olie. 2017-tal

Varmen til Frederiksberg produceres især på kraftvarmeværker og på affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Hvis der er spidsbelastning, fx ved ekstrem kulde, får kunderne også varme fra lokale varmeværker. Fx fra værket på Stæhr Johansens Vej, der fyrer med gasolie.

Leveringen overvåges døgnet rundt af vores kontrolrum på varmeværket.

Film: Hvor stammer varmen fra (2 min.)

Fjernvarmeproduktionen på landsplan

75 % af fjernvarmen i Danmark stammer fra overskudsvarme, der især bliver produceret:

  • Når kraftværkerne producerer el
  • Når affaldsforbrændingsanlæg brænder affald af
  • I industrien

Derved bruges der mindre brændsel, og det er godt for miljøet. I Danmark stammer produktionen også fra fossile brændstoffer, biomasse og vindkraft.

 

Hvad synes du om denne side?