Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Skoletilbud: Pædagogisk profil

Vores skoletjeneste KLIMASKOLEN er skræddersyet til at understøtte den åbne skole, så eleverne kan koble klasselokalets teori til virkelighedens praksis. Et besøg hos os er undervisning i autentiske rammer og er samtidig et virksomhedsbesøg.

Eleverne ser, hvor vandet i vandhanen eller varmen i radiatoren stammer fra. De oplever et autentisk rum med store, larmende industrianlæg, hvor man skal bære beskyttelseshjelm og sikkerhedsvest, og hvor der er mulighed for at møde fagpersoner – kontakt os for at høre mere.

Centrale elementer er:

  • dialogbaseret undervisning, hvor elevernes forforståelse aktiveres og inddrages, så de føler sig hørt og er med til at skabe læringen
  • at veksle mellem tale, bevægelse, opgaveløsning og aktive forsøg for at tilgodese forskellige læringsstile
  • de Fælles Mål, som vores skoletilbud er udviklet til at understøtte
  • at give eleverne en oplevelse de ikke kan få i skolen, så de har noget fra den virkelig verden at berette om og tænke over efterfølgende.

Vi arbejder aktivt med at differentiere undervisningen, så den passer til de enkelte elever og klassetrin. Vi anbefaler, at eleverne på forhånd har arbejdet med emnet for at øge deres udbytte.

Book os og hør mere 

Hvis du er interesseret i at høre mere om klimaskolen, vores skoletilbud, rundvisninger på forsyningen, eller har en specifik efterspørgsel på et emne som vi ikke tilbyder, så er du meget velkommen til at skrive en mail til os på skoletilbud@frb-forsyning.dk

Du kan booke et online webinar eller en præsentation med fysisk tilstedeværelse  

- for dig og dine elever i klasselokalet 

- eller du kan booke os til en præsentation (online eller fysisk) til jeres næste naturfagsmøde/fagteammøde eller blot til en individuel præsentation og snak.

Vi glæder os til at høre fra dig!