Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Få ledningsoplysninger

Ledningsoplysninger til gravetilladelser og projektering

Få oplysninger om gas-, vand-, fjernvarme- og kloakledninger på offentlige veje på Frederiksberg:
Hos Ledningsejerregistret på www.ler.dk 

Du kan også kontakte os:
Projektafdelingen
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 50 00
gis@frb-forsyning.dk  

Åbningstider

Mandag - torsdag 8 - 15
Fredag 8 - 13

Gravetilladelse
Kontakt Frederiksberg kommunes Vej, Park og Miljø fra kl. 9 på telefon 3821 4220. Kun åbent efter tidsbestilling.

Ledningsoplysninger om el
Kontakt Radius på radiuselnet.dk/professionelle-aktoerer - Her kan du blive oprettet som bruger og evt. tilmelde dine kollegaer. Du kan printe kortene op til størrelse A0.

Privat grund
Du kan se bygningstegninger på privat grund i kommunens digitale byggesagsarkiv
Arkivet kán indeholde oplysninger om stikledninger på gas, vand, fjernvarme og kloak.
Da grundejeren ikke altid orienterer kommunen ved ændringer, er tegningerne vejledende.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?