Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Spørg til ledningsoplysninger

Ledningsoplysninger til gravetilladelser og projektering

Få oplysninger om gas-, vand-, fjernvarme- og kloakledninger på offentlige veje på Frederiksberg:
Hos Ledningsejerregistret på www.ler.dk 

Du kan også kontakte os:
GIS-afdeligen
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 18 50 00
gis@frb-forsyning.dk  

Åbningstider

Mandag - torsdag 08:00 - 15:00
Fredag 08:00 - 13:00

 

Før du graver
Før du graver i nærheden af Frederiksberg Forsynings ledninger og anlæg , skal du hente ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (https://www.LER.dk)
Her er nogle retningslinjer for hvordan du skal agere i nærheden af Frederiksberg Forsynings ledninger og anlæg. Vær opmærksom på at retningslinjerne er forskellige efter hvilken forsyningsart du skal grave i nærheden af.

Retlingslinjer for Gas

Retlingslinjer for Vand

Retlingslinjer for Fjernvarme

Retlingslinjer for Kloak

Gravetilladelse
Kontakt Frederiksberg kommunes Vej, Park og Miljø fra kl. 9 på telefon 3821 4220. Kun åbent efter tidsbestilling.

Privat grund
Du kan se bygningstegninger på privat grund i kommunens digitale byggesagsarkiv
Arkivet kán indeholde oplysninger om stikledninger på gas, vand, fjernvarme og kloak.
Da grundejeren ikke altid orienterer kommunen ved ændringer, er tegningerne vejledende.

Find os her

facebook twitter inster