Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vand- og spildevandsafledningspriser

Du betaler én regning, der dækker både dit forbrug af vand - og afledning af spildevand. 

Pr. 1. januar 2024: Samlet pris pr. m³ - inkl. moms

53,70 kr.

Prisen består af:

 

Vandpris

15,30 kr.

Vandafgift

6,37 kr.

Vandafledningsafgift (kloakafgift)

21,29 kr.

Moms 25%

10,74 kr.

Desuden betaler du et abonnement for måleren pr. kvartal inkl. moms

 

5 m³ måler

92,50 kr.

7 eller 10 m³ måler

143,75 kr.


Større målere og flere priser, fx: 

  • Priser på stikledning (vandrør) på din grund
  • Abonnement for sprinkleranlæg
  • Genbrug af regnvand

Regning for vand og spildevandsafledning

Du får en årsregning og 4 acontoregninger.
Din vandmåler bliver fjernaflæst, og du kan se dit månedsforbrug i Forbrugsoversigten.
Du kan se, hvornår du årsafregnes på din regning i Min Forsyning eller i eBoks, vedlagt din BS-oversigt eller i på den regning, vi har sendt med posten.

Fristen for betaling står på regningen - hvis du betaler for sent, beregnes renter fra forfaldsdatoen, som er den første i måneden.


Er du erhvervskunde med et forbrug over 500 m³?

Få rabat på vandafledningsafgiften.