Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. 

Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro. Tunnelen har kapacitet til at opbevare 10.000 m3 vand, indtil der er plads på rensningsanlægget. I tilfælde af meget kraftige skybrud kan tunnelen også lede vand direkte ud i havnen via en pumpestation på Kalvebod Brygge.

Strækning

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge. 

Tidsplan

Byggeriet begyndte i foråret 2020, og tunnellen forventes at at stå færdig i 2026. Forud har HOFOR og Frederiksberg Forsyning bl.a. undersøgt miljøforhold, geotekniske forhold og den eksisterende infrastruktur i området (fx Metrolinjen og vand- og varmerør m.v.) Desuden har vi afdækket risici og indhente de nødvendige tilladelser til byggeriet.

Dimensioner 

Tunnelen bliver ca. 1,3 km lang, og rørene bliver 2-3 meter i diameter og kommer til at ligge ned til 20 meter i undergrunden. Der etableres tre midlertidige arbejdsskakte til borearbejdet og en permanent pumpestation ud for Kalvebod Brygge, som i tilfælde af meget kraftige skybrud kan pumpe vand op fra tunnelen og ud i havnen.

Kapacitet

Tunnelen kan i sig selv opbevare 10.000 m3 vand, indtil der er plads på rensningsanlægget. Det svarer til tre gange Rundetårn fyldt med vand. I tilfælde af meget kraftige skybrud kan tunnelen også pumpe vand direkte ud i havnen via pumpestationen på Kalvebod Brygge.

Tunnelen bliver designet til at kunne klare en pludselig regnmængde, der er så kraftig, at den statistisk set kun vil forekomme en gang hvert 100. år (en såkaldt 100-års regn). Tunnelens kapacitet bliver størst på strækningen mellem Sønder Boulevard og Kalvebod Brygge, fordi der tilkobles skybrudsvand fra Vesterbro. Her kan der strømme ca. 20 m3 per sekund gennem rørene og pumpestationen på Kalvebod Brygge. Det svarer til 2/3 af Gudenåens vandgennemstrømning. 

Anvendelse

Tunnelen skal kunne tages i brug, når der står vand på terræn i området. Statistiske beregninger viser, at det vil ske ca. tre gange hvert årti. I fremtiden kan vi dog forvente flere kraftige regnbyger og skybrud , så om 100 år vil det ske ca. syv gange pr. årti.

Foldere om, hvad der sker på de tre byggepladser

- med forbehold ændringer i projektplanen

På kortet herunder kan du se, hvor tunnellen skal være. De runde aftegninger viser hvor byggepladserne kommer til at være:

 

HOFOR og Frederiksberg Forsyning er bygherrer på tunnellen.

Artikler

29.4-24 Skybrudstunnel under Frederiksberg og Vesterbro er boret færdig (frb-forsyning.dk) 

21.12-23 Skønheden Sigrid på 110 tons skal hjælpe med at skybrudssikre hovedstaden (frb-forsyning.dk) 

13.6-23 Gennembrud for Signe efter 6 måneders rejse under jorden (frb-forsyning.dk)

18.1. 22 Nu får Kalvebod Brygge Skybrudstunnel to nye byggepladser

Nu omlægges trafikken ved Halmtorvet

Trafikomlægninger ved Halmtorvet udskudt 

Byggeplads giver omlægning ved Halmtorvet

Kalvebod Skybrudstunnel tager form i 3D

Skybrudstunnel går i gang ved Halmtorvet

Grønt lys til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Avanceret modeltest af pumpestationen

Artikel om borgermødet 13.11 2019 på HOFOR's hjemmeside

Artikel om borgermødet 11.12 2018 på HOFORs hjemmeside


Borgermøder og høringer

Offentlig høring af projektets miljøkonsekvensrapport (2019)

Fra 7. oktober til 2. december var tunnel-projektets miljøkonsekvensrapport i høring hos borgerne på Frederiksberg Kommunes høringsportal blivhørt.
I miljøkonsekvensrapporten kan du se hvilke vilkår, kommunerne stiller til anlægget af tunnelen og hvilke miljømæssige konsekvenser, der er undersøgt i processen. 
Du kan også se, hvad HOFOR og Frederiksberg Forsyning gør for at afbøde de gener et så stort byggeri giver, mens det står på.

Borgermøde 13.11 19

Kort om projektet og om miljømæssige konsekvenser ved de tre arbejdsskakte (foldere opdateret januar 2022):

Borgermøde 11.12 18

Se præsentation fra borgermødet den 11. december 2018


Kort og baggrundsmateriale

Konkretisering af skybrudsplan for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro

Visuel oversigt over Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (opdateret januar 2022)


Kontakt

Projektledelse i Frederiksberg Forsyning

Tlf: 38 18 50 00

Projektledelse i HOFOR

Tlf: 33 95 33 95 

Alle henvendelser vedrørende Kalvebod Brygge Skybrudstunnels udførelse skal sendes til projektledelsens e-mail, som er:

KAL@hofor.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster