Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Disse produkter får du af os

Om os

Fjernvarme

Vi sørger for fjernvarme til Frederiksberg - og mere end 99 % af alle husstande er tilsluttet!

Varmen produceres på de store kraftvarmeværker og og affaldsforbrændingsanlæg og - når værkerne skal aflastes - på spidslastanlæg som Frederiksberg Varmeværk på Stæhr Johansens Vej.

Du kan abonnere på et årligt servicetjek og købe en ny fjernvarmeunit hos os via en abonnementsordning eller en driftsaftale, som er en slags "digital varmemester".

Vand

Vi sørger for, at kvaliteten er i top for de 5,3 mio. m³ vand, vi sender ud om året. Vi producerer 2,5 mio. m³ på vores eget vandværk fra egne boringer - og resten køber vi af HOFOR. Vi drifter desuden vandledningsnettet.

Bygas

Vi køber gassen af HOFOR, der producerer den på basis af naturgas, biogas og atmosfærisk luft.

Vi foretager løbende sikkerhedseftersyn af gasinstallationer hos kunderne og drifter gasledningsnettet.

Kloak

Vi vedligeholder det nuværende kloakledningsnet. Regn- og spildevandet føres til renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Biogassen, som indgår i bygassen, produceres af slam fra bl.a. Frederiksbergs spildevand.

Vi er desuden engageret i en række store klimatilpasningsprojekter, der går på tværs af kommunegrænserne - og i lokale klimaprojekter. De skal være med til at aflaste kloakkerne i tilfælde af ekstremregn. Se Frederiksberg Kommunes side om skybrudsprojekter.

Fjernkøling

Vi leverer fjernkøling, primært til erhvervskunder, fra to fjernkølingsanlæg. Fjernkøling er typisk mere energieffektivt end køling, der er produceret lokalt: Der kan anvendes større kølemaskiner, bedre kølemiddel, anlæggene bliver nøje vedligeholdt og optimeret. Det er muligt at  reducere miljøbelastningen med op til 50% ved at skifte til fjernkøling.

Vind

Vi ejer en række vindmøller. De dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug og mere til. Vindmøllerne producerer ca. 20 mio. kWh om året.

Andre aktiviteter

Vi registrerer kabler, rør, brønde m.v. Og vi udleverer ledningsoplysninger til gravetilladelser og projekter.

Som kunde er du især i kontakt med Kundeservice

Virksomheden har et døgnbemandet kontrolrum og en kommunikationsafdeling, der servicerer kunder og presse