Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Nyheder26,2 m høj boremaskine skal bore ud til skakt ifm. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Frem til slutningen af juli vil en 26,2 meter høj såkaldt sekantboremaskine rage op over byggehegnet på byggepladsen ved Vodroffsvej/gammel Kongevej. Den skal bruges til at etablere en skakt forud for tunnelarbejdet.

Nu skal der etableres skakt på byggepladsen på hjørnet af Vodroffsvej og Gammel Kongevej. Arbejdet går i gang i den sidste uge i april og varer frem til slutningen af juli.

Skakten er passagen ned i undergrunden, hvor Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal anlægges. Der skal bores ikke mindre end 56 såkaldte sekantpæle 20 meter ned i jorden, så de danner en cirkel. Det kræver en boremaskine af en vis styrke og størrelse at udføre det job. Det kommer desværre heller ikke til at gå helt stille for sig.

De 56 pæle, der er en meter i diameter, bliver fyldt med beton, og når den er hærdet, udgør pælene ydervæggen på skakten. Derefter skal skakten graves og bankes ud, og når skakten er helt færdig, kan næste etape, nemlig tunneleringen, begynde. Det sker i efteråret 2022.

Der bliver sænket en tunnelboremaskine ned i knap 16 meters dybde. Herfra skal den bore sig vej til en skakt på Halmtorvet. En anden tunnelboremaskine starter fra en skakt på Kalvebod Brygge også med retning mod Halmtorvet. Her bliver tunnelboremaskinerne hejst op efter endt arbejde.

Arbejdet på hjørnet af Vodroffsvej og Gammel Kongevej forventes at være færdigt i slutningen af 2024 og hele tunnelen forventes færdig i efteråret 2026. Der vil ikke være synlige spor på overfladen, når arbejdet er slut.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er en vigtig brik i hovedstadsregionens skybrudssikring, der skal gøre byen mere robust over for den ekstremregn, der forventes at komme mere af. Den bliver en af de hovedvandveje, der fører skybrudsvandet væk fra byen og ud i havnen, og på den måde minimeres risikoen for ødelæggende oversvømmelser. HOFOR og Frederiksberg Forsyning er bygherrer på tunnelen.

Fakta

  • Skakten, som nu skal etableres, får en diameter på 13 meter udvendig og 11 meter indvendig
  • Sekantboremaskinen skal bore 56 pæle – hver en meter i diameter - ned i jorden, så de danner en cirkel.
  • Den sekantboremaskine, der er sat på opgaven, vejer 130 tons, som kan bore op til 1600 mm i diameter, 20 meter ned og i meget hårdt materiale.
  • Sekantboremaskinen er 26,2 m høj.

En 26,2 meter høj såkaldt sekantboremaskine er flyttet ind på byggepladsen ved Vodroffsvej/Gammel Kongevej. Den skal bore de 56 pæle ned i jorden, som tilsammen udgør væggen i en skakt, som tunnelboremaskinen skal sænkes ved igennem. Boremaskinen er på arbejde frem til slutningen af juli.

 

 

 

   

Publiceret: 28-04-2022