Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederBedre udnyttelse af fælles infrastruktur sparer borgerne et trecifret millionbeløb og gavner miljøet

BIOFOS, som Frederiksberg Forsyning ejer 8,1 % af, udsendte 30. marts følgende pressemeddelelse: 

"Bedre udnyttelse af fælles infrastruktur sparer borgerne et trecifret millionbeløb og gavner miljøet

Borgerne spares for investeringer for mere end 100 mio. kr. og CO2e-udledningen mindskes ved at samarbejde og samstyre med en række forsyninger i oplandet. Projektet har givet nye muligheder for at træffe valg, der samlet set giver en lavere miljøbelastning og en større samfundsøkonomisk gevinst i hovedstadsområdet.
Der kommer mere regnvand på kort tid og antallet af indbyggere i hovedstadsområdet stiger. Det lægger pres på afløbssystemer og renseanlæg. Otte forsyningsselskaber i hovedstadsområdet har sammen fundet en effektiv løsning, der bidrager til at løse udfordringerne og samtidig sparer borgerne et trecifret millionbeløb og gavner miljøet.


Intelligent styring
Forsyningerne er nemlig gået sammen om at sikre den bedst mulige udnyttelse af den infrastruktur, de i fællesskab har til rådighed. Ved at udveksle øjebliksdata kan de sammen styre, hvornår spildevandet løber til renseanlægget. Metoden er testet på BIOFOS’ ene renseanlæg, og resultaterne er lovende. Løsningen er en billigere og mindre tidskrævende løsning end at bygge flere bassiner samt større rør og renseanlæg.


”Ved at vi automatisk styrer udvalgte steder i kloakken og på renseanlæggene, kan vi hele tiden tage højde for ændrede forhold og holde vandet tilbage længst muligt uden at kompromittere gældende udledningstilladelser og serviceniveau. Dermed kan vi sørge for, at mere vand bliver renset. Når BIOFOS renser mere spildevand, udledes der færre skadelige reststoffer i havet, og det er til gavn for havmiljøet og badeglade indbyggere i hovedstadsområdet”, forklarer Barbara Greenhill, civilingeniør og projektleder i BIOFOS.


Samstyring gavner miljøet og sparer penge
Resultater viser, at første udgave af samstyringskonceptet, ICDAM (Integrated Control Damhusåen) ikke alene har forhindret tæt på 1,5 millioner m3 bypass til Øresund i 2021 og 2022, hvilket svarer til omkring 600 olympiske svømmebassiner. Det har også givet en CO2-besparelse på lige omkring 900 tons CO2e ved ikke at udbygge bassinvolumen ved renseanlægget. Og så er det samtidig en løsning, som er etableret for under 2 millioner kroner.


”Vores samarbejde på tværs af forsyninger har resulteret i den samme miljømæssige effekt, som vi ellers ville have opnået ved at bygge et dyrt overdækket betonbassin. Samtidigt undgår vi en unødvendig CO2-belastning. Med samstyring kan vi altså se vores spilde- og regnvand i et bredere perspektiv, hvor vi sammen hjælper hinanden med at belaste miljøet mindre og sænke vores omkostninger”, siger Carsten Thirsing, procesingeniør i BIOFOS.


Parallelt med samstyring har BIOFOS igangsat en række store anlægsprojekter i deres såkaldte Udbygningsplan, som vil øge to af renseanlæggenes biologiske rensekapacitet betydeligt og reducere mængden af udledt kvælstof til Øresund med op til 200 tons årligt.

Samstyring kort fortalt
Kort fortalt handler samstyring om at øge koordineringen af vandstrømme mellem afløbssystemer og renseanlæg i takt med den biologiske rensekapacitet. For når det regner, kan forsyningernes afløbssystemer med den rette styring bruges til midlertidigt at holde vandet tilbage. Det har givet færre spidsbelastninger, hvor kun delvist renset spildevand er sendt i tvungen bypass på renseanlægget.

Et bredt samarbejde
Samstyringsprojektet har været et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning, HTK Forsyning, Ishøj Forsyning, Glostrup Forsyning, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Novafos, HOFOR og BIOFOS. Lige nu er BIOFOS sammen med HOFOR i gang med at etablere ICLYN (Integrated Control Lynetten) i et delopland bag Renseanlæg Lynetten. Forventningen er at det vil bidrage til at reducere bypassmængderne på Renseanlæg Lynetten med 500.000 m3 årligt, yderligere spare investeringer for et trecifret millionbeløb og samtidig øge den samlede CO2-besparelsen til minimum 2.600 tons CO2e ved ikke at udbygge bassinvolumen ved renseanlæggene.
Sideløbende er der udarbejdet et kommissorium i Novafos for at se på en konkret projektmulighed."

   

Publiceret: 05-04-2023