Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederFire år med V2G-elbiler

Frederiksberg Forsyning var pionerer, da vi som de første i verden fik V2G-elbiler i driften.

I september 2020 er det fire år siden, at Frederiksberg Forsynings 10 V2G-elbiler kørte ind på matriklen. Forsyningen var den første virksomhed i verden, der indførte disse elbiler i driften – i dag, fire år senere, er flere virksomheder fulgt efter og har nydt godt af de erfaringer, der er gjort på Frederiksberg.

V2G står for Vehicle to Grid (bil-til-elnet). Det indikerer, at når bilerne ikke er i brug, skiftevis optager og afgiver deres batterier el til Energinet Danmark efter behov. I fire år har hver af de ti elbiler nu fungeret som mobile energikilder, der potentielt hjælper med at stabilisere elnettet ved spidsbelastninger. Og ved at balancere elnettet kan man udnytte en højere grad af vedvarende energi - og dermed begrænse CO2-udledningen.

”Det har været en fornøjelse at være pionerer med vores V2G-flåde og haft mulighed for at inspirere andre. Det er et mål for Frederiksberg Forsyning at gå foran, når det gælder at indføre smart, grøn teknologi og bæredygtige løsninger. Hvis vi kan bidrage til at bevise, at teknologien virker, baner det vejen for, at andre kan gøre det samme som os. Jo flere, der følger efter, desto bedre for klimaet”, siger Kristian Beyer, chef for Stab og Strategi i Frederiksberg Forsyning.

Overførsel af strøm varetages af Nuvve

Overførslen af strøm varetages af firmaet Nuvve, hvis softwaresystem sørger for, at bilbatteriernes overskydende energi overføres til Energinet, mens bilerne ikke er i brug. Systemet sikrer også, at bilerne er ladet op præcis i det omfang, der er nødvendigt, når næste arbejdsdag indfinder sig. Alt i alt er bilerne koblet på elnettet i gennemsnit 17 timer om dagen, hvis man indregner, at de ikke er i drift i weekenderne. En opgørelse fra Nuvve viser at i perioden 2017-2018 har hver bil tjent 12.000 kr. på at sælge strøm til nettet. Disse indtægter betyder, at omkostningerne til driften af bilerne bliver væsentligt reduceret.

Sammen med Nuvve har Frederiksberg Forsyning taget skridtet videre, så bilernes opsamlede energi også anvendes til forsyningens bygninger. På den måde bliver overskudsstrømmen fra bilerne anvendt lokalt i vores eget regi.

Kørselsdata fra elbiler hjalp med at optimere bilflåden

De 10 V2G-elbiler har desuden haft en større effekt på styringen af den samlede flåde. Med V2G-elbilerne modtager vi meget præcise kørselsdata, der sammen med data fra den øvrige flåde har betydet, at vi har kunnet reducere vores samlede bilflåde med 10 biler. På basis af kørselsmønstre har vi forbedret planlægningen med hensyn til, hvilke medarbejdere der kunne dele biler. Alt i alt har vi optimeret brugen af bilerne.

Se vores samarbejdspartner Nuvve's artikel.

   

Publiceret: 30-09-2020