Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederFrederiksberg Forsyning tager ansvar for bygassens fremtid

En omfattende analyse af Frederiksberg Bygas skal afgøre, hvad der kommer til at ske med selskabet på den lange bane.

Frederiksberg er blevet forsynet med gas i 163 år, og byens lange tradition for bygas afspejler sig i ledningsnettets alder. Det er gammelt og udtjent og skal løbende renoveres.

Samtidig svinder antallet af kunder år for år. De seneste 10 år er antallet af kunder faldet med 40 procent, og forsyningen forventer, at tendensen fortsætter. Over tid vil der være færre og færre kunder til at betale for at vedligeholde et gammelt, og derfor dyrt ledningsnet.

”Det scenarie, der tegner sig, er en gasforsyning, der år for år bliver mindre og mindre økonomisk bæredygtig, hvis vi fortsætter som hidtil. Det er en udfordring, vi bliver nødt til at tage op. Og at udføre en 360 graders analyse er første skridt”, siger adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen, der ser analysen som et udtryk for rettidig omhu.

”Vi skylder vores kunder at tage hånd om de udfordringer, der tegner sig i horisonten. Og jo før, jo bedre. Det handler også om, at vi tænker fremad.  Vi vil gerne kunne overdrage et sundt og veltrimmet forsyningsselskab til de kommende generationer”, forklarer han.

Undersøgelsen skal hele vejen rundt om gasforsyningen, og Rasmus Sielemann Christensen forventer at kunne melde resultatet ud i starten af 2024.

Alt fra en bæredygtig fortsat drift til en kontrolleret hel eller delvis afvikling kan komme på tale. Skulle det sidste blive en realitet, er vurderingen, at tidshorisonten bliver relativt lang. Uanset udfald kommer størstedelen af bygaskunderne ikke til at mærke ændringer i forsyningen – hverken nu eller de næste par år, måske mere.

Der kan være undtagelser. Bliver forsyningen bedt om at fjerne en gasledning for at gøre plads til nyanlæg, så vil ledningen sandsynligvis ikke blive omlagt. En omlægning er en tung investering, der ikke harmonerer med den nuværende situation, hvor bygassens fremtid er ved at blive afklaret. Det vil i så fald betyde et farvel til bygas for de kunder, der hidtil har været forsynet fra ledningen. Skulle det ske, vil vi have tæt dialog med de berørte kunder.

Hvis borgere henvender sig med et ønske om at få etableret et gasstik, orienterer Frederiksberg Forsyning grundigt om den aktuelle situation. Og hvis kunder henvender sig i vildrede om, hvorvidt de skal investere i nyt gaskomfur, så vil forsyningen anbefale, at man afventer beslutningen om bygassens fremtid.

”Ved at afvente er vores kunder på den sikre side og kan vente med at tage stilling, til der er et oplyst grundlag. Der ligger ikke en skjult agenda bag anbefalingen. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad resultatet af analysen bliver. Det ved vi først, når hver en sten er vendt.”, siger Rasmus Sielemann Christensen og fortsætter:

”Jeg er klar over, at det kan være en utilfredsstillende situation for vores kunder at skulle leve med uvisheden – ikke mindst, hvis man overvejer investeringer, der forudsætter gasforsyning. Jeg kan forsikre, at uanset hvad vi beslutter, så vejer hensynet til gaskunderne tungt. Og der bliver ikke taget forhastede beslutninger eller jaget processer igennem”.

Fakta om analyse af bygasselskabet

  • Frederiksberg Forsynings bestyrelse har tidligere på året godkendt, at en 360 graders undersøgelse af bygassen blev sat i gang.
  • En plan for bygasselskabet forventes klar i starten af 2024.
  • Frederiksberg Forsyning vil i god tid inddrage og informere alle relevante parter.

Se FAQ på www.frb-forsyning.dk/bygasanalyse

   

Publiceret: 03-05-2023