Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederGennembrud for Signe efter 6 måneders rejse under jorden

Tunnelboremaskinen Signe har meldt færdigt arbejde. Der er nu hul igennem fra Gammel Kongevej/Vodroffsvej til Halmtorvet, og dermed er første etape af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser under skybrud, boret færdig.

Efter seks måneders rejse 18 meter under jorden er tunnelboremaskinen Signe brudt igennem på byggepladsen ved Halmtorvet. Selve gennembruddet foregik under vand dybt nede i en skakt og blev nøje overvåget af professionelle dykkere. Over skakten på byggepladsen på Halmtorvet var repræsentanter for entreprenørerne NCC og SMET og bygherrerne Frederiksberg Forsyning og HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, samlet for at være fælles om det, der i anlægsprojekter er et stort øjeblik.

Signes underjordiske rejse startede fra byggepladsen Vodroffsvej/Gammel Kongevej ved årsskiftet 2022/2023:

På gåtur i tunnelen
"Ruten gik under flere bevaringsværdige bygninger, bl.a. Det Ny Teater, under trafikerede veje og tæt bebyggelse. Det er ikke en nem rute, men vi har selvfølgelig taget højde for rejsens komplekse karakter, og alt er gået efter planen", siger projektejer Svend Krongaard Hansen fra HOFOR. 

"Vi håber at kunne invitere interesserede på en gåtur igennem tunnelen engang i efteråret", tilføjer Svend Krongaard Hansen.

Med gennembruddet er tunneleringen af første etape af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel vel overstået.  Sidste etape starter i november, hvor der bores fra Kalvebod Brygge og ind mod Halmtorvet. Når tunnelen er færdig i 2026, vil den bidrage markant til at holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser under skybrud:

Øget sikkerhed og tryghed
"Tunnelen kan lede skybrudsvandet hurtigt væk, så vi modvirker oversvømmelser under de voldsomme skybrud, der forventes fremover. For byens borgere og brugere har tunnelen stor betydning, fordi den giver øget sikkerhed og tryghed", siger projektejer Henrik Bay fra Frederiksberg Forsyning.

Bjarki Finbogasson, områdedirektør i NCC, sagde på NCC's og deres belgiske partner SMETs vegne:

"Selvom vi har de bedste kompetencer til rådighed og har sat dedikerede folk med solid erfaring på opgaven, er det altid med let tilbageholdt åndedræt, at man går i gang med at tunnelere under et tætbebygget område. Men vejrtrækningen er for længst tilbage til normal, og vi er klar til at gå i gang med næste etape fra Kalvebod Brygge mod Halmtorvet".

Signe blev i dagene efter gennembruddet løftet op af skakten og sendt videre til andre opgaver. Nu skal tunnelrør og skakte så gøres endeligt færdige, mens der gøres klar til at bore anden etape af tunnelen til november.

20 kubikmeter vand i sekundet
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er blandt de største af de mange skybrudssikringsprojekter, der indgår i de overordnede skybrudsplaner for Frederiksberg og i København. Den bliver op til 3 meter i diameter og kan flytte 20 kubikmeter vand i sekundet. Tunnelen fungerer som et bassin, hvor vandet kan opsamles, indtil der er plads på renseanlægget. En pumpestation ved Kalvebod Brygge skal hjælpe med at pumpe vandet op fra tunnelen og ud i havnen ved de helt kraftige skybrud for at undgå oversvømmelser. Både tunnel og pumpestation forventes at være klar til brug i 2026.

Fakta

· Signe har tunneleret 550 meter fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej til Halmtorvet

· Turen blev taget i 18 meters dybde

· Hun har været 6 måneder undervejs

· Signe har en kampvægt på 40 ton

· Kalvebod Brygge Skybrudstunnel bliver 1,3 kilometer lang og skal være færdig i     2026

· Boringen af næste etape - fra Kalvebod Brygge til Halmtorvet - begynder i slutningen af 2023

· I 2024 kan byggepladsen ved Vodroffsvej/Gl. Kongevej fjernes igen

· Tunnelen kan lede 20 kubikmeter vand i sekundet væk fra byens gader  

· Tunnelen får en tilhørende pumpestation ved Kalvebod Brygge

· Tunnelen kan også i sig selv opbevare meget skybrudsvand, indtil der er plads på renseanlægget

· Det er HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og Frederiksberg Forsyning, der anlægger tunnelen

· NCC/SMET er entreprenør på projektet

· Niras er rådgiver på projektet.

Læs mere om tunnelprojektet på: 
www.frb-forsyning.dk/kalvebodbryggeskybrudstunnel

Billedtekst: Signe i luften på Halmtorvet, da hun blev hejst over på en lastbil og kørt til Belgien.

Tunnelboremaskinen Signe brød igennem til skakten på Halmtorvet den 7. juni - det skete under vand, og der var en professionel dykker på plads for at sikre, at alt gik som det skulle. 

   

Publiceret: 13-06-2023