Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederMed nyt regnvandssystem ændrer hverdagsregn status fra spildprodukt til ressource

Nyt regnvandssystem skal nedsive hverdagsregn til grundvand. På den måde bidrager det til at opretholde grundvandsressourcen og aflaster samtidig kloakken.

Anlægsperioden er slut. Et boligområde i Frederiksberg Vest, der støder op til Frederiksberg Idrætsanlæg ved Jens Jessens Vej har fået et nyt regnvandssystem, der er unikt for Frederiksberg. I løbet af de seneste 2 år er der etableret et system, der kommer til at håndtere hverdagsregn og skybrudsregn på to forskellige måder.

På en helt almindelig dansk regnvejrsdag bliver regnvandet på veje og fortove via det nyetablerede regnvandssystem renset og pumpet videre til faskiner. Herfra siver vandet ned i jorden og bliver til grundvand. Det vil sige, at hverdagsregnen bliver 100 % frakoblet kloaksystemet, og på den måde aflastes både kloakken og renseanlægget. Byens naturlige vandkredsløb bliver understøttet, og vand bliver en ressource i stedet for at være et spildprodukt.

Skybrudsvand håndteres anderledes. Vandet, der falder på veje og fortove, pumpes til et stort skybrudsbassin under og over 6 af boldbanerne via en underjordisk pumpestation, der er anlagt i det sydøstlige hjørne af idrætsanlægget. Vandet bliver tilbageholdt i bassinet og ledt videre til kloaksystemet, når skybruddet er overstået, og der igen er plads.

Forude er en periode, hvor systemet bliver testet, inden det er klar til drift.

Risikoen for oversvømmelse i området ifm. skybrud bliver minimeret med det nye regnvandssystem. Regnvandssystemet er samtidig en del af en større løsning, der er med til at gøre Frederiksberg mere robust over for de klimaforandringer, der forventes.

De seneste to år har på grund af anlægsarbejdet været præget af afspærringer, omlægning af trafik, færre p-pladser, støj og støv.

”Beboerne, Idrætsanlægget, skolerne og andre institutioner i området har været både tålmodige, forstående og samarbejdsvillige. Det sætter vi stor pris på”, siger projektleder i Frederiksberg Forsyning Atef Sadr.

Fakta om regnvandssystemet

  • Regnvandssystemet strækker sig over ca. 3 km vej
  • Der er etableret ca. 3000 m regnvandsledninger, der er fra 450 til 1500 mm i diameter
  • Der er sat ca.90 adgangs- og inspektionsbrønde, nogle af dem med sandfang
  • Der er etableret en rensemekanisme
  • Der er udskiftet og frakoblet ca. 150 kantstensbrønde fra kloakken og sluttet på det nye regnvandssystem
  • Der er etableret fem strækninger med faskiner på i alt ca. 750 meter
  • Der er etableret en underjordisk pumpestation med fire store skybrudspumper, der hver kan flytte 1,1 m3 pr. sekund – det svarer til 4,4 m3 pr. sekund i alt
  • Der er etableret en mindre pumpestation til hverdagsregn med to mindre pumper, der kan flytte 40 liter pr. sekund i alt. Herunder ca. 500 m pumpeledning.

   

Publiceret: 28-06-2023