Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederNCC og SMET vinder kontrakt på Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har valgt konsortiet NCC/SMET som hovedentreprenør på byggeriet af den 1,3 km lange Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser under skybrud. 

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor der anlægges en pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i havnen.

- En tunnel som den, vi her skal anlægge, får stor betydning for byens borgerne og brugere, især folk på det østlige Frederiksberg og Vesterbro. Den beskytter værdier og skaber øget tryghed, fordi den er med til at gøre områderne robuste over for skybrud, siger Rasmus Sielemann Christensen, adm. direktør i Frederiksberg Forsyning.

Tunnelen er blandt de største af de mange skybrudssikringsprojekter, der indgår i de overordnede skybrudsplaner for Frederiksberg og i København.  

- Hvert enkelt projekt gør en forskel, og ingen dele kan undværes, men de store hovedvandveje som bl.a. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er afgørende for, at overfladevandet kan ledes hurtigt ud af byen og ud i havet i forbindelse med voldsomme skybrud, siger formand for Frederiksberg Kloak Thyge Enevoldsen, der er medunderskriver på kontrakten.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel bliver knap 3 meter i diameter og kan flytte 20 kubikmeter vand i sekundet, hvilket svarer til 2/3 af Gudenåens gennemstrømning.

Kompleks strækning
Den 1,3 km. lange skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygninger i tæt bymiljø.

- Det er en krævende opgave at anlægge en tunnel på en strækning med så stor kompleksitet.  Det stiller store krav til entreprenøren, og her har NCC sammen med belgiske SMET både erfaringerne og kompetencerne fra lignende opgaver. Vi ser meget frem til at løse opgaven - også i samarbejde med vores kolleger i Hercules Fundering, siger Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering

Kontrakten med NCC/SMET-konsortiet lyder på godt 281 mio. kr. og omhandler bl.a. etablering af tre skakte, tunnelering samt etablering af tunnelrør. Hertil kommer den største pumpestation i Skandinavien med en pumpekapacitet på 20m3 vand i sekundet samt en ny promenade ved Kalvebod Brygge

Der bores fra skakte i hver ende af tunnelen, hhv. ved Vodroffsvej og Kalvebod Brygge, og ind mod Halmtorvet, hvor der etableres en modtageskakt, hvor borehovederne skal løftes op.

Arbejderne påbegyndes i starten af 2022 – og det forventes at tunnelen med tilhørende pumpestation står helt færdig i 2026.                                  

- Den færdige tunnel kommer til at spille sammen med de mange indsatser, der allerede er gennemført eller i gang på Frederiksberg og i København. Vi skal sikre værdier for milliarder hos borgere og erhvervsliv mod effekterne af fremtidens klima. Derfor har vi forberedt os til fingerspidserne og er meget glade for at kunne teame op med et konsortium, der har lige præcis de kompetencer og den erfaring, der skal til for at udføre så kompleks en tunnelentreprise som denne, siger Ole Frits Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR.  

Læs mere om tunnelprojektet på siden Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Tilfredse kontraktunderskriverne. Fra venstre ses: Thyge Enevoldsen, formand for Frederiksberg Kloak, Rasmus Sielemann Christensen, adm. direktør i Frederiksberg Forsyning, Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering, Ole Fritz Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR, Bjarki Finnbogason områdedirektør NCC og Bart Vanhout, director SMET.

   

Publiceret: 12-10-2021